Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna 2 510-IS1-1AM2-23
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

1. Umie obliczać granice funkcji i sprawdzać ciągłość funkcji – kolokwium, ciągła obserwacja aktywności studentów w trakcie zajęć.

2. Umie znaleźć asymptoty funkcji – kolokwium, ciągła obserwacja aktywności studentów w trakcie zajęć.

3. Potrafi znajdować ekstrema funkcji jednej zmiennej – kolokwium, ciągła obserwacja aktywności studentów w trakcie zajęć.

4. Umie zastosować de l'Hospitala – kolokwium, ciągła obserwacja aktywności studentów w trakcie zajęć.

5. Potrafi obliczyć pochodne wyższych rzędów – kolokwium, ciągła obserwacja aktywności studentów w trakcie zajęć.

6. Umie rozwinąć funkcję w szereg Taylora– kolokwium, ciągła obserwacja aktywności studentów w trakcie zajęć.

7. Umie obliczać proste całki z funkcji wymiernych, niewymiernych i trygonometrycznych– kolokwium, ciągła obserwacja aktywności studentów w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Na zajęciach przewidziane są następujące prace pisemne:

-dwa kolokwia, przy czym z każdego kolokwium należy uzyskać co najmniej 51% punktów

-wejściówki i prace domowe, weryfikujące efekty kształcenia (wszystkie muszą być zaliczone)

Dla każdego z obu kolokwiów przewidziane są dwa terminy.

Prowadzący wystawia ocenę końcową zgodnie ze skalą ocen podaną w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów UwB, z zastrzeżeniem, że

- ściąganie na kolokwiach oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej z ćwiczeń,

-zaliczenie obu kolokwiów w pierwszym terminie może skutkować podwyższeniem oceny o 0.5.

-wyróżniająca się aktywność studenta na zajęciach może skutkować podwyższeniem oceny o 0,5.

Zakres tematów:

Granica funkcji jednej zmiennej. Asymptoty funkcji. Ciągłość funkcji.

Pochodna funkcji jednej zmiennej i jej własności. Pochodna funkcji odwrotnej i złożonej. Przyrosty i różniczki. Ekstrema funkcji jednej zmiennej. Reguła de l'Hospitala. Pochodne wyższych rzędów.

Szereg Taylora. Szeregi potęgowe.

Pojęcie funkcji pierwotnej i całki nieoznaczonej. Całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych i trygonometrycznych. Całka oznaczona Riemanna. Całka niewłaściwa.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rachunkowe, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 2004
Barbara Łupińska 27/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 2004
Barbara Łupińska 25/ szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 2008
Robert Jankowski 23/ szczegóły
4 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 2008
Robert Jankowski 23/ szczegóły
5 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 2008
Robert Jankowski 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)