Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia społeczna 480-SS2-1FSP2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) Tukidydes, Wojna peloponeska, ks. druga, ustęp 34-46; ks. piąta, ustęp 84-116.

2) E. Burke, Rozważania o rewolucji we Francji, Kraków-Warszawa 1994, s. 93-131.

3) M. Wollstonecraft, Wołanie o prawa człowieka, [w:] taż Wołanie o prawa kobiety, Warszawa 2011, s. 289-359.

4) K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, Warszawa 1983, s. 57-133.

5) Kate Millett, Teoria polityki płciowej, [w:] Nikt nie rodzi się kobietą, red. T. Hołówka, Warszawa 1982, s. 58-111.

6) J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994, s. 12-37; 86-107 lub wydanie nowe Warszawa 2009, s. 29-54, 106-126.

7) R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 1999, s. 17-44; 194-208.

8) R. Scruton, Co znaczy konserwatyzm, Poznań 2002. s. 17-38.

9) S. Lukes, Niezwykłe oświecenie profesora Caritata, Warszawa 2003, s. 51-136.

10) S. Lukes, Niezwykłe oświecenie profesora Caritata, Warszawa 2003, s. 137-205.

11) S. Lukes, Niezwykłe oświecenie profesora Caritata, Warszawa 2003, s. 206-296.

12) M. Sandel, Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, Warszawa 2013, rozdz. 9 i 10, s. 279-362.

Efekty uczenia się:

KP7_UW8 - posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w powiązaniu ze współczesnymi teoriami socjologicznymi oraz z wykorzystaniem filozofii społecznej, weryfikacja: aktywność na zajęciach, praca pisemna;

KP7_UK2 - posiada rozszerzone umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych filozofów społecznych oraz formułowania wniosków w pracach naukowych (eseje, prace roczne, semestralne), weryfikacja: referat, praca pisemna;

KP7_UK3 - potrafi przygotować ustną wypowiedź na zadany temat związany ze studiowaną problematyką z wykorzystaniem źródeł z filozofii społecznej, weryfikacja: referat;

KP7_KK2 - jest otwarty na wykorzystanie koncepcji z filozofii społecznej w rozstrzyganiu problemów społecznych, weryfikacja: aktywność na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń:

i) obecność na zajęciach (dozwolona jest jedna nieobecność), pozostałe należy zaliczyć w trakcie dyżurów, nie później niż przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej;

i) aktywność w trakcie zajęć;

i) wygłoszenie referatu;

i) praca pisemna;

i) liczba godzin kwalifikujących do niezaliczenia przedmiot - 4 godz. lekcyjne

Zakres tematów:

i) koncepcja "realpolitik" w starożytnej filozofii społecznej

i) znaczenie rewolucji francuskiej dla myśli społecznej

i) nurt marksistowski w filozofii społecznej

i) feminizm

i) koncepcja sprawiedliwości społecznej Rawls'a

i) idea umowy społecznej we współczesnej myśli społecznej

i) współczesny konserwatyzm

i) literackie przedstawienie (powiastka filozoficzna) nurtów filozofii społecznej: utylitaryzm, wielokulturowość, libertarianizm

i) komunitarianizm jako intelektualna odpowiedź na kryzys więzi współczesnego społeczeństwa

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, referat, praca pisemna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 128B
Maciej Krzywosz 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)