Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie 1 460-KS1-1PRO2
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Zna podstawowe struktury język programowania Python - ciągła obserwacja pracy studenta, ocenę rozwiązywanych zadań, realizowanych indywidualnie lub zespołowej w trakcie zajęć laboratoryjnych i/lub prac domowych i/lub kolokwium.

Potrafi posługiwać się konstrukcjami w języku Python do pozyskania informacji oraz wspomagania procesów poznawczych - ciągła obserwacja pracy studenta, ocenę rozwiązywanych zadań, realizowanych indywidualnie lub zespołowej w trakcie zajęć laboratoryjnych i/lub prac domowych i/lub kolokwium.

Rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych w zakresie języka Python - ciągła obserwacja pracy studenta.

Rozumie potrzebę współdziałania w grupie w celu rozwiązania problemu badawczego - ciągła obserwacja pracy studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium wymaga uzyskania co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać z prac domowych oraz końcowego kolokwium. Ocena końcowa wystawiana jest zgodna z par. 23 ust. 6 Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Uwagi: ocena końcowa może zostać podniesiona o o pół stopnia w przypadku dużej aktywności studenta na zajęciach i/lub wyróżniającej się pracy.

Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności kwalifikująca do niezaliczenia przedmiotu wynosi 6h.

Zakres tematów:

1-2. Instalacja, edytor Pythona. Uruchamianie kodu w postaci skryptu lub w linii komend. Podstawowe typy danych, proste operacje matematyczne. Pojęcie algorytmu, przykłady.

3-4. Operacje na listach, krotkach, słownikach

5-7. Instrukcje sterujące (warunkowe i iteracyjne), funkcje, przykłady użycia.

8-9. Komunikacja w systemie plików: operacje na ścieżkach, katalogach, plikach

10-11. Graficzne przedstawianie informacji (wykresy).

12-13. Podstawy programowania orientowanego obiektowo (pojęcia: klasa, obiekt, metoda), przykłady.

14. Kolokwium

15. Zastosowanie języka Python do rozwiązywania problemów rzeczywistych

Metody dydaktyczne:

Zajęcia komputerowe, dyskusja, wyjaśnienie, rozwijanie umiejętności , metody poszukujące tj. problemowa, sytuacyjna, giełda pomysłów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:15 - 16:45, sala 1004
Jarosław Kotowicz 13/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 17:00 - 18:30, sala 1004
Jarosław Kotowicz 13/ szczegóły
3 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 1004
Jarosław Kotowicz 13/ szczegóły
4 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 1004
Jarosław Kotowicz 13/ szczegóły
5 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 1004
Jarosław Kotowicz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)