Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie 2 460-KS1-2PRO3
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Zna struktury język programowania Python - ciągła obserwacja pracy studenta, prace domowe lub/i kolokwium.

Potrafi posługiwać się konstrukcjami w języku Python do pozyskania informacji oraz wspomagania procesów poznawczych - ciągła obserwacja pracy studenta, prace domowe lub/i kolokwium.

Rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych w zakresie języka Python - ciągła obserwacja pracy studenta.

Rozumie potrzebę współdziałania w grupach w celu rozwiązania problemu badawczego - ciągła obserwacja pracy studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu jest na podstawie aktywności studenta na zajęciach oraz prac domowych lub/i kolokwium. Opuszczenie bez usprawiedliwienia więcej niż 6 godz. laboratorium stanowi podstawę do niezaliczenia zajęć.

Skala ocen:

niedostateczny - do 50,99% punktów możliwych do zdobycia,

dostateczny - od 51% do 60,99% punktów,

dostateczny plus - od 61% do 70,99% punktów,

dobry - od 71% do 80,99% punktów

dobry plus - od 81% do 90,99% punktów,

bardzo dobry - od 91% punktów.

Zakres tematów:

Podstawowe typy danych, proste operacje matematyczne. Pojęcie algorytmu, przykłady. Operacje I/O. Operacje na listach, krotkach, słownikach. Instrukcje warunkowe i iteracyjne, przykłady użycia. Funkcje. Operacje na ścieżkach i katalogach. Operacje na plikach. Obiekty. Moduły i pakiety. Klasy. Zastosowanie języka Python do rozwiązywania problemów rzeczywistych.

Metody dydaktyczne:

praca z literaturą, metody poszukujące tj. problemowa, sytuacyjna, giełda pomysłów, pomiar, laboratorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 1004
Jarosław Kotowicz 12/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 1004
Jarosław Kotowicz 12/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 1004
Jarosław Kotowicz 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)