Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej, cz. 1 340-RM1-1HLR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po semestrze II w formie pisemnej, przesłany przez USOSmail. .

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i obecność na wykładach.

Zakres tematów:

1. Folklor wschodniosłowiański. Poetyka, główne gatunki (bylina, bajka, pieśń historyczna), motywy.

2. Periodyzacja i ogólna charakterystyka literatury staroruskiej. Wpływy Bizancjum i chrześcijaństwa. System gatunkowy piśmiennictwa staroruskiego. Literatura oryginalna i przekładowa.

2. Piśmiennictwo okresu ogólnego wschodniosłowiańskiego (X – XIII wiek)

3. Literatura okresu rozdrobnienia dzielnicowego i niewoli tatarskiej (XIV-XV). Najważniejsze ośrodki piśmiennictwa. Regionalizm.

4. Literatura zjednoczonego państwa moskiewskiego. Formowanie się myśli ideologicznej i politycznej, teoria trzech Rzymów. Początki publicystyki, monumentalizm w literaturze.

5. Literatura drugiej połowy XVII wieku . Barok rosyjski na tle baroku europejskiego, charakterystyczne cechy i główni przedstawiciele. Barok "moskiewski" i "petersburski". Symeon Połocki i protopop Awwakum.

6. Początki literatury nowożytnej - wpływ Piotra I, działalność Teofana Prokopowicza.

7. Klasycyzm - termin, granice chronologiczne, poetyka i estetyka. Twórczość M. Łomonosowa. Dramat klasycystyczny A. Sumarokowa.

8. Literatura lat 30-tych – 60-ch XVIII wieku. Rozwój czasopiśmiennictwa. Sentymentalizm. Działalność literacka N. Karamzina i A. Radiszczewa.

9. Ogólna charakterystyka literatury rosyjskiej XIX wieku (1801 –1825). Twórczość Iwana Kryłowa.

10. Neoklasycyzm, preromantyzm w literaturze rosyjskiej XIX wieku

11. Literatura rosyjska XIX wieku – lata 1826 – 1842. Charakterystyka ogólna

12. Twórczość Aleksandra Puszkina .

13. Twórczość Michaiła Lermontowa.

14. Twórczość Mikołaja Gogola.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 47
Joanna Dziedzic 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)