Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening umiejętności komunikowania się 380-DS5-1XIAG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- A. Kulawik, Wersyfikacja i stylistyka w technice aktorskiej, Kraków 2005

- S. Book, Podręcznik dla aktorów. Technika Improwizacji dla profesjonalnych aktorów filmowych, teatralnych i telewizyjnych, Warszawa 2007.

- E. Żurek , Sztuka wystąpień, Warszawa 2003

- G. Rebel, Naturalna mowa ciała, Wrocław 1998

Efekty uczenia się:

KA7_WG1 Absolwent zna i rozumie podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej oraz potrafi je odnieść do osobowego, integralnego rozwoju dziecka lub ucznia.

KA7_WK4 Absolwent zna i rozumie procesy komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości i zakłócenia.

KA7_WK5 Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie i dysfunkcje aparatu mowy, słuchu i wzroku oraz prawidłowe nawyki posługiwania się nimi.

KA7_UK2 Absolwent potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci lub uczniów.

KA7_UK4 Absolwent potragi efektywnie pracować w środowiskach zróżnicowanych pod względem kulturowym oraz z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym, w tym z dziećmi, dla których język polski jest drugim językiem, wykorzystując kompetencje międzykulturowe i glottodydaktyczne.

KA7_UO2 Absolwent potrafi rozwijać kompetencje kluczowe dzieci lub uczniów, w szczególności kreatywność, krytyczną refleksję i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów.

KA7_KO2 Absolwent jest gotów do porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej oraz poza nimi.

Weryfikacja efektów uczenia się na drodze realizacji zadań w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen poszczególnych zadań w czasie trwania ćwiczeń-zaliczanie ciągłe.

Zakres tematów:

Komunikacja werbalna:

- prozodia (intonacja, pauzowanie, akcentacja)

- dynamika, rytm, melodyka, agogika, barwa, artykulacja

- tematy, frazowanie, interpretacja

- zagadnienia retoryczne (wiarygodność, kontakt, sprawność, mechanizmy zjednywania słuchacza)

Komunikacja niewerbalna:

- intencje

- zadanie a ekspresja ciała

- emocjonalność w komunikacie

- uziemienie i pionizacja

- gest

- postawa jako całokształt ekspresji cielesnej

- rodzaje kontaktu

Komunikacja w działaniach improwizowanych:

- siedem aspektów spontaniczności

Metody dydaktyczne:

Prezentacje, konsultacje, dyskusje, warsztaty grupowe, sceny improwizowane.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala A112 (war)
Paweł Chomczyk 21/ szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, sala A112 (war)
Paweł Chomczyk 20/ szczegóły
3 każda środa, 18:30 - 20:00, sala A112 (war)
Paweł Chomczyk 21/ szczegóły
4 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala B124 (cwi)
Joanna Gregorczuk-Prosicka 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)