Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia - przedmiot oferowany w języku angielskim 330-ES1-1DEM#E
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Haupt, T. Kane, Population Reference Bureau’s, Population Handbook, Population Reference Bureau, Washington, DC

2. J. Hickes Lundquist, D. Anderton, D. Yaukey, Demography, The Study of Human Population, Waveland Press, Long Grove, Illinois.

3. World Population Prospects 2019 Highlights, United Nations New York.

Literatura uzupełniająca:

1. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

2. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1DEM_W01: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność

1DEM_W02: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność

1DEM_W03: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność

1DEM_W04: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność

Umiejętności:

1DEM_U01: metoda weryfikacji: aktywność

1DEM_U02 metoda weryfikacji: aktywność

1DEM_U03: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność

1DEM_U04: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność

Kompetencje społeczne:

1DEM_K01: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność

1DEM_K02: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność

1DEM_K03: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność

1DEM_K04: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć. Źródła informacji o procesach demograficznych.

2. Rozwój ludności. Podstawowe teorie i regionalne zróżnicowanie liczebności populacji.

3. Przestrzenny, społeczny i ekonomiczny wymiar zmian struktury populacji.

4. Ruch naturalny ludności: małżeństwa, rozwody, separacje, rodność, płodność, zgony.

5. Migracje ludności: przyczyny, uwarunkowania i skutki ekonomiczno-społeczne.

6. Analiza demograficzna: syntetyczne miary, standaryzacja współczynników demograficznych, metody prezentacji wyników analizy.

7. Demografia wybranych państw.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimodalna, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)