Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji technicznej 380-DS5-2IBA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Cieszyński A., Radomski T., Szummer A., Materiałoznawstwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

Drejer F., Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Jelenia Góra 2010.

Kraszewski K., Podstawy edukacji ogólnotechnicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, Pobrane z: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1715/PM314--Podstawy-edukacji-ogolnotechnicznej.pdf (01.10. 20).

Leksykon naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.

Skiba J., Zajęcia techniczne w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2015, 3 (37), s. 87-104. DOI: 10.14632/eetp_37.6.

Literatura uzupełniająca:

Czerwiński W., Technologia materiałów do zajęć praktyczno-technicznych w szkole, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968.

Dąbrowski A., Vademecum nauczyciela techniki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1982.

Furmanek W., Podstawy wychowania technicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1987.

Furmanek W., Nauczanie techniki w klasach początkowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1992.

Furmanek W., Jutro edukacji technicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2007.

Marszałek, A. Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2001.

Tofts H., Annie O., 50 pomysłów czyli Jak zrobić coś z papieru, masy papierowej, modeliny: wszystko co może wykonać dziecko, Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań 1999.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Student:

- zna i rozumie podstawowe zagadnienia techniczne w zakresie umożliwiającym ich aplikację w projektowaniu działań w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (KA7_WG13);

- potrafi funkcjonalnie posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu techniki wiążącymi się z treściami w przedszkolu i klasach I-III (KA7_UW6);

- jest gotów do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi w zakresie podstaw techniki (KA7_KK4).

Metody i kryteria oceniania:

Do oceny brane są pod uwagę następujące kryteria:

-obecność na wykładach;

-aktywność;

-wywiązywanie się z pracy zaliczeniowej.

Zakres tematów:

1.Założenia, cele i treści kształcenia ogólnotechnicznego u uczniów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

2.Podstawy teoretyczne edukacji ogólnotechnicznej w edukacji wczesnoszkolnej.

3.Koncepcja kształcenia technicznego dzieci oraz ich przemiany.

4.Pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz kształtowanie postaw uczniów dzięki zadaniom konstrukcyjnym łączącym różnorodne techniki pracy oraz materiały.

5.Cechy charakterystyczne twórczości dziecięcej w zakresie techniki.

6.Zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi.

7.Kształtowanie kultury technicznej i umiejętności dobrej organizacji pracy, dobranie właściwych materiałów i narzędzi do tworzonego dzieła przy pracy z dziećmi w klasach I –III.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)