Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna 340-PS1-3TIN
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ze względu na charakter przedmiotu najistotniejsze: bazy danych, biblioteki i repozytoria cyfrowe, publikacje elektroniczne dostępne w internecie (omawiane podczas zajęć).

Literatura uzupełniająca

- centrumcyfrowe.pl

- A. Grycuk, Fake newsy, trolle, boty i cyborgi w mediach społecznościowych, „Analizy. Biuro Analiz Sejmowych” 2021, nr 1 (152) [dostęp online]

E. Bowdur, Usługi w sieciach informatycznych, Katowice, 2007.

B. Gaworska, H. Szantula, Podstawy technik informatycznych, Katowice, 2007.

M. Kopertowska, Przetwarzanie tekstów, Warszawa 2007.

M. Kopertowska, Arkusze kalkulacyjne, Warszawa 2007.

A. Trawka, Użytkowanie komputerów, Katowice, 2007

Efekty uczenia się:

1.Student samodzielnie tworzy złożone dokumenty w różnych programach użytkowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje

multimedialne). K_U01 wykonywanie zadań podczas zajęć

2. Student prawidłowo posługuje się samodzielnie stworzoną prezentacją multimedialną. K_U01, K_K03 wykonywanie zadań podczas zajęć

3. Student potrafi uświadomić potrzebę nieustannego śledzenia zmian, jakie współcześnie zachodzącą w obszarze technologii informacyjnej oraz dostrzec wynikające z tego korzyści. K_W10, K_U01

4. Student identyfikuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu informatyki. K_W10, K_U01, K_K03 aktywność na zajęciach

5. Pozyskując i przetwarzając informacje, student potrafi rozumieć zarówno konieczność respektowania praw autorskich i poszanowania własności intelektualnej, jak i potrzebę ochrony własnej prywatności oraz danych. K_W10, K_U01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wykonanych zadań podczas zajęć. Przygotowanie dwóch prac. Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zakres tematów:

Rozwijanie umiejętności z zakresu obsługi komputera

1. Rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów internetowych dla potrzeb nauki i pozyskiwania wiedzy

1.1. Open Access – nowy model komunikacji naukowej. Biblioteki i repozytoria cyfrowe Polskie i zagraniczne biblioteki i repozytoria cyfrowe. Federacja bibliotek cyfrowych. Elektroniczne czasopisma naukowe. Serwisy czasopism i książek. Digitalizacja zbiorów. Technologie i narzędzia WEB 2.0. E-learning.

Społeczeństwo informacyjne. Aspekty rozwoju informatyki (społeczne, gospodarcze, prawne)

1.2. Gromadzenie informacji dla potrzeb nauki i pozyskiwania wiedzy. Wyszukiwarki naukowe. Katalogi stron www. Wyszukiwarki, agregatory, wyszukiwanie zaawansowane. Wyszukiwarki naukowe (Google Scholar, Scirus, Microsoft Academic Search, CiteSeer). Multiwyszukiwarki. Portale i serwisy dziedzinowe, wyszukiwarki i katalogi specjalistyczne, wyszukiwarki dziedzinowe.

1.3. Źródła informacji dla humanisty

Bibliograficzne bazy danych. Bazy danych. Katalogi naukowe. Katalogi centralne. Zintegrowany dostęp do informacji. Literaturoznawcze

bazy danych, np. BazHum, Polska Literatura Humanistyczna – ARTON, Polska Bibliografia Literacka. Bazy BN. Wirtualna Biblioteka Nauki. Projekty: Polska Bibliografia Naukowa; POL-on; SYNAT; bazy prac naukowych.

1.4. Praktyczne aspekty wyszukiwania

Strategie wyszukiwawcze. Ćwiczenie modyfikacji zapytań. Ocena wiarygodności znalezionych dokumentów.

Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.

1.5. Aspekty rozwoju informatyki (społeczne, gospodarcze, prawne). Wolność słowa a prawa autorskie w internecie. Licencje CC. Społeczeństwo informacyjne.

2. Prezentacja programów, aplikacji przydatnych w dydaktyce i pracy naukowej. Prezentacje studenckie. Edytory tekstów. Komunikatory.

3.Podstawy technologii informacyjnej oraz użytkowanie komputera

4. Rozwijanie umiejętności obsługi edytora tekstu

a) tworzenie oraz redagowanie dokumentów – formatowanie tekstu (zaawansowane operacje na czcionkach i akapitach; ustawianie marginesów, akapity punktowane i numerowane; nagłówek i stopka; tabulatory);

Elementy liternictwa, zwłaszcza w odniesieniu do prezentacji dużych bloków tekstu drukowanego i prezentowanego na ekranie.

b) tworzenie oraz redagowanie dokumentów (skróty klawiaturowe; blokowanie tekstu za pomocą myszy i klawiatury; wypunktowanie, numeracja i konspekty wielopoziomowe; obramowanie i cieniowanie krawędzi; sortowanie danych; opcje języka i dzielenie wyrazów; funkcja znajdź/zamień; korespondencja seryjna);

c) tabele; wstawianie grafiki i autokształty;

d) stosowanie przypisów; automatyczny spis treści; skorowidz haseł; recenzowanie i komentarze; hiperłącza: wstawianie, usuwanie,

modyfikowanie zakładek i hiperłączy;

e) standardy techniczne prac licencjackich.

5. Rozwijanie umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego

a) Zarządzanie skoroszytami i arkuszami (podstawowe dane dotyczące organizacji arkuszy); Komórki: blokowanie wierszy i kolumn, formatowanie wyglądu i argumentów komórki; Formuły: podstawowe formuły niezbędne w pracy, funkcjonowanie podstawowych formuł w praktyce; operacje na formułach.

b) Wykresy: wstawianie wykresów z szablonów i modyfikacja ich elementów składowych; zmiana zakresu danych;

Operacje zaawansowane: pole kombi; lista; formatowanie warunkowe.

6. Rozwijanie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnej

Przygotowanie prezentacji, estetyka prezentacji (podstawowe błędy), typy dedykowanych narzędzi.

7. Narzędzia online przydatne w pracy filologa (edytory PDF, programy OCR i inne). Formy publikacji cyfrowej – głównie ePub, PDF – różnice; typy stron internetowych (blogi, wiki).

Metody dydaktyczne:

zadania praktyczne (wyszukiwanie treści, redagowanie, edycja tekstów)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)