Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii kryminalistycznej 310-CS1-1BSI-3
Wykład (WYK) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 23
Literatura:

1. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer Polska, 2016

2.Grażyna Kędzierska, Włodzimierz Kędzierski, Kryminalistyka wybrane zagadnienia techniki, Szczytno 2011

3. Skrypt z Chemii sądowej, UAM w Poznaniu, 2012

4. Dobre praktyki technika kryminalistyki, pod red. A. Frankowskiego i P. Trojanowskiego, Wyd. CLKP, Warszawa, 2020

Zalecana literatura dodatkowa:

1. Przegląd Kryminalistyczny, kwartalnik, wydawnictwo CLK Policji w Warszawie

Efekty uczenia się:

KA6_WG10, KA6_UW1, KA6_UU1, KA6_KO1

KP6_WG10- zna i rozumie właściwości oraz sposoby otrzymywania i analizy produktów chemicznych i materiałów specjalnego przeznaczenia

KP6_UW1- potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy chemiczne w oparciu

o zdobytą wiedzę, planuje i wykona proste badania doświadczalne

KP6_UU1 - potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy chemiczne w oparciu

o zdobytą wiedzę, planuje i wykona proste badania doświadczalne

KP6_KR2 - jest gotów do rozumienia potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, samodzielne wyszukuje informacje w literaturze w języku polskim i obcym

Metody i kryteria oceniania:

zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie konwersatorium, egzamin w formie pisemnej

Zakres tematów:

1. Definicja, struktura, cele i funkcje kryminalistyki. Kierunki rozwoju współczesnej kryminalistyki. Organizacja laboratoriów kryminalistycznych. Miejsce przestępstwa.

2.. Ślad kryminalistyczny – definicja, klasyfikacja śladów kryminalistycznych wg etapów działalności przestępczej; wg nośnika śladów. Mechanizm powstawania śladów- odwzorowania, plamy, inne. Funkcje śladów: dowodowa, identyfikacyjna, organizacyjna, rejestracyjna, rekonstrukcyjna, typująca, weryfikująca. Ujawnianie śladu kryminalistycznego. Zabezpieczanie śladu kryminalistycznego. Wnioskowanie na podstawie śladu kryminalistycznego. Identyfikacja kryminalistyczna – rodzaje identyfikacji kryminalistycznej: identyfikacyjna i porównawcza.

3. Kochonoskopia i chelioskopia. Linie papilarne, linie czerwieni wargowej, morfologia małżowiny usznej, poletkowa budowa skóry. Rola małżowiny usznej; typy małżowiny usznej; cechy szczególne małżowiny usznej, pobieranie odbitek małżowiny usznej – otometr. Chelioskopia. Typy wzorów na czerwieni wargowej; mechanizm powstawania śladów; karta chelioskopijna.

4. Daktyloskopia. Cechy linii papilarnych. Mechanizm powstawania śladów linii papilarnych; ślady linii papilarnych na miejscu zdarzenia; Metody ujawniania śladów linii papilarnych: optyczne, fizyczne (proszki daktyloskopijne); chemiczne. Zabezpieczenie śladów linii papilarnych. Zabezpieczanie śladów linii papilarnych: technicznie (Fotografowanie, przeniesienie na folię daktyloskopijną); procesowo. Podstawy prawne daktyloskopowania osób: kategorie osób podlegających daktyloskopowaniu; daktyloskopowanie osób i zwłok; karty daktyloskopijne. Wnioskowanie z analizy śladów; pobieranie próbek DNA z odcisków palców. Zbiory daktyloskopijne – Centralna Registratura Daktyloskopijna w CLKP.

5. Ślady biologiczne – ślady pochodzące od organizmów żywych.

6. Krew – budowa, właściwości, grupy krwi. Metody ujawniania śladów biologicznych: wzrokowe, optyczne, chemiczne (luminol, papierki testowe), immunochromatograficze, mieszane-optyczno-chemiczne. Przydatność śladów krwi do badań biologicznych

7. Badania genetyczne. DNA jądrowe i mitochondrialne. DNA fingerprinting. Zabezpieczanie śladów biologicznych pod względem procesowym. Kontaminacja śladów.

8. Wydzieliny i wydaliny - funkcje i rodzaje. Wydzieliny: ślina, śluz z nosa, łzy, łój, pot, sperma, wydzielina pochwowa. Wydaliny kał, mocz, wymioty.

9. Kości – budowa, podział. Zęby, paznokcie, pazury. Tkanki: skórna, miękkie, ciałko szkliste, roślinne.

10. Badania płynów ustrojowych, definicja, rodzaje płynów ustrojowych. Warunki i sposób prowadzenia badań na zawartość alkoholu. Mechanizm wędrówki alkoholu z krwi do powietrza wydychanego. Alkomaty – zasada działania; analizatory wydechu. Zasady pobierania krwi, zabezpieczanie próbek krwi, protokół pobierania krwi, metoda Widmarka, czułość i selektywność metody. Rachunek retrospektywny – ustalanie zawartości alkoholu we krwi w momencie zdarzenia.

11. Rejestracja biometryczna osoby. Biometria. System rozpoznawania twarzy Smart Gate. Daktyloskopia – Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS – Auomoted Fingerprint Identification System). Mobilny terminal do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej – MorphorapID).

12. Zabezpieczanie miejsca zdarzenia: nieszczęśliwe wypadki, zdarzenia naturalne, zdarzenia o charakterze przestępstwa. Wykrywanie przestępstwa. Organy przeprowadzające postępowanie przygotowawcze. Podstawy prawne, oględziny, przeszukania. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, uprawnienia osób do zabezpieczania miejsca zdarzenia, ochrona miejsca zdarzenia, zbieranie informacji o okolicznościach zdarzenia.

Metody dydaktyczne:

Wykład: metoda poddająco-aktywizująca, konsultacje (w sali wykładowej lub on-line)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)