Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka chemii 310-CS2-2DCH4
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Obowiązujące podręczniki i zbiory zadań do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

2. A. Gumowska, "Laboratorium w szufladzie Chemia" PWN 2015

3.A. Burewicz, P. Jagodziński, " Doświadczenia chemiczne" 1 i 2, WSP 1997

4. A. Bieniek, " Chemia. Doświadczenia chemiczne Zbiór zadań dla liceum i technikum" MatChem 2019

Efekty uczenia się:

1. Student zna metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych wspomagających prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych (KP7_WG10)

2. Student zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, a także zasady udzielania pierwszej pomocy (KP7_WK3).

3. Student potrafi podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania oraz rozwijającą ich uzdolnienia oraz promować osiągnięcia uczniów (KP7_UW7)

4. Student jest gotów do projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły (KP7_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczenie do egzaminu – obecność na zajęciach minimum w 80%

Egzamin pisemny w postaci testu z całego bloku metodycznego

Zakres tematów:

Warsztat pracy nauczyciela.

Indywidualizacja procesu nauczania.

Sposoby wspomagania rozwoju poznawczego ucznia.

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach pozalekcyjnych.

Praca z uczniem mającym trudności w nauce na zajęciach pozalekcyjnych.

Rolę nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

Metody dydaktyczne:

laboratoryjna, dyskusja, pogadanka

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)