Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny - Zastosowanie metod izotopowych w kryminalistyce 310-KS2-2MON1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. W. Meier-Augenstein - "Stable Isotope Forensic" - Wiley-Blackwell, 2010.

2. J. Burchart, J. Kral - "Izotopowy zapis przeszłości ziemi" - Wydawnictwo UMCS, 2015.

3. P.V.Mayara et. al - "Isotope ratio mass spectrometry in forensic science applicantions" - For. Chem. 2019, 13.

4. w. Krawczyk - "Profilowanie narkotyków" - Wydawnictwo CLKP, 1998.

5. A. Stefańska - "Warsaw ING PAN Isotope Laboratory research reports. 5. Lead isotopic composition in natural environment" - Bull. Pol. Ac Sci.Earth Sci. 2000, 48 (2).

6. P.E. Damon et al - "Radiocarbon dating of the Shroud of Turin" - Nature 1989, 337.

7. D.L. Hoffamann et al. - "U-Th dating of carbonate crust reveals Neandertal origin of Iberian cave art" - Science2018, 359.

8. C. Renfrew, P. Bahn - "Archeologia, teorie, metody, praktyka". Wyd. Prószyński i S-ka. 2005.

9. D. Widory et al. -"Sourcing explosives: A multi-isotope approach" - Sc. and Just. 2009, 49.

10. Z. Fijałek, K. Sarna - "Wybrane aspekty produktów leczniczych i suplementów diety - produkty substandardowe, nielegalne i sfałszowane" - Rynek Farmaceutyczny, 2009, 65 (7).

11. N. Christoph et al. - "25 Years authentication of wine with stable isotope analysis in the European Union - Review and Outlook". BIO Web of Conferences 2015, 5.

12. F. Camin et al. - "H, C, N and S stable isotopes and mineral profiles to objectively guarantee the authenticity of grated hard cheeses". An. Chim Acta, 2012, 711.

13. M. Tosun - "Detection of adulteration in honey samples added various sugar syrups with 13C/12C isotope ratio analysis method" - Food Chem. 2013, 138.

14. J.R. Ehleringer at al. - "Hydrogen and oxygen isotope ratios in human hair are related to geography" - PNAS, 2008, 105 (8).

15. Dostępne strony www na temad zastosowania metod izotopowych w kryminalistyce.

Efekty uczenia się:

Umiejętności jakie powinien posiąść student po przyswojeniu sobie informacji podanych na wykładach:

1. Znajomość teorii metod izotopowych i ich zastosowania w kryminalistyce.

2. Umiejętność dopasowania danej metody do badanych przedmiotów i rzeczy.

3. Umiejętność odczytywania diagramów charakteryzujących badane przedmioty i rzeczy.

4. Umiejętność wyciągania wniosków na podstawie wyników analiz metodami izotopowymi.

5. Umiejętność znalezienia odpowiedniej literatury do badanego zagadnienia.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: test 25 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru (każda prawidłowa odpowiedź - 1 pkt) - maksymalna suma punktów z egzaminu - 25.

Kryteria oceny:

< 13 pkt - niedostateczny (niezaliczone)

13-15 pkt - dostateczny (3)

16-17 pkt - dostateczny plus (3,5)

18-20 pkt - dobry (4)

21-23 pkt - dobry plus (4,5)

24-25 pkt - bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

1. Teoria metod izotopowych

2. Praktyczne zastosowanie metod izotopowych w kryminalistyce - narkotyki

3. Praktyczne zastosowanie metod izotopowych w kryminalistyce - ochrona środowiska

4. Praktyczne zastosowanie metod izotopowych w kryminalistyce - archeologia

5. Praktyczne zastosowanie metod izotopowych w kryminalistyce - materiały wybuchowe i sfałszowane leki

6. Praktyczne zastosowanie metod izotopowych w kryminalistyce - żywność

7. Praktyczne zastosowanie metod izotopowych w kryminalistyce - człowiek

Metody dydaktyczne:

Wykład z użyciem technik multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)