Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Procesy fotochemiczne w środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS2-1PDW2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Procesy fotochemiczne w środowisku
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
I rok II st. Chemii fizycznej Semestr Zimowy
I rok II st. Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Semestr Zimowy
I rok II st. Chemii Organicznej Semestr Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zapoznanie z podstawowymi procesami fotochemicznymi zachodzącymi w środowisku naturalnym

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia i definicje z dziedziny fotochemii

2. Kinetyka reakcji fotochemicznych; Słońce jako reagent

3. Typy reakcji fotochemicznych

4. Reakcje fotochemiczne w różnych elementach środowiska: woda, powietrze, gleba

5. Fotokataliza i fotokatalizatory

6. Wykorzystanie zjawisk fotochemicznych w ochronie środowiska

Literatura:

1. Zofia Stasicka. Procesy fotochemiczne w środowisku. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Stefan Paszyc. Podstawy fotochemii. Wydawnictwo Naukowe PWN

3. Metody badania mechanizmów reakcji fotochemicznych. Praca zbiorowa pod red. Bronisława Marciniaka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

4. J.P.Simons. Fotochemia i spektroskopia. PWN.

Artykuły naukowe dotyczące zagadnień poruszanych na wykładach.

Efekty uczenia się:

1 Dostrzega wielorakie związki między elementami środowiskowymi

2. Wykazuje rozszerzoną znajomość matematyki i statystyki umożliwiającą opisywanie zjawisk przyrodniczych i analizę danych

3. Interpretuje wyniki badań oraz formułuje wnioski

4. Dokonuje selekcji i łączy informacje pochodzące z różnych źródeł w celu weryfikacji istniejących poglądów i hipotez

5. Postępuje zgodnie z zasadami etyki

6. Jest otwarty na konieczność aktualizowania i pogłębiania wiedzy z zakresu nauk o środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Wykład i samodzielne przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych zgodnie z podanymi wskazówkami.

Zaliczenie pisemne wykładu i ćwiczeń na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karpińska
Prowadzący grup: Joanna Karpińska, Urszula Kotowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.