Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza chromatograficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-KS2-1ACH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza chromatograficzna
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.obowiązkowe
I rok II st. Chemii Kryminalistycznej i Sądowej Semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej, gazowej, cieczowej i nadkrytycznej oraz technikach sprzężonych. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie kryminalistycznej i sądowej.

Pełny opis:

Wykład: metoda podająco-aktywizująca, seminarium: metoda aktywizująca, samodzielne opracowanie treści przez studenta, laboratorium: metoda aktywizująca;

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w zajęciach: 45 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 24,5 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, 5,5 godzin.

Literatura:

1. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, Gdańsk

2. Witkiewicz Z., Kałużna-Czaplińska J. 2012. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. WNT. Warszawa.

3. Przegląd Kryminalistyczny, kwartalnik, wydawnictwo CLK Policji w Warszawie

4. Krawczyk W.S., Chromatografia gazowa w kryminalistyce, Wydawnictwo CLK KGP, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

1. Zna i rozumie wybrane zagadnienia w zakresie chemii pozwalające na rozumienie zjawisk i procesów chemicznych związanych z wykorzystaniem chromatografii w kryminalistyce oraz wykorzystuje tą wiedzę do formułowania problemów i interpretacji uzyskiwanych danych

2. Zna i rozumie podstawowe metody analizy chromatograficznej, zna techniki, narzędzia i teoretyczne podstawy działania aparatury, zna metody i narzędzia informatyczne do opracowania danych oraz wykorzystuje je do projektowania procesu badawczego i analizy wyników

3. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł, także w języku angielskim; oraz komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami odbiorców

4. Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów kryminalistycznych oraz jest gotów do rozwijania dorobku tej dziedziny wiedzy

5. Potrafi pracować w grupie i przyjmuje odpowiedzialność za wyniki tej pracy, zna i przestrzega zasad BHP

Metody i kryteria oceniania:

zasady zaliczenia: student uzyskuje zaliczenie gdy uzyska 55% punktów z kolokwium z wykładu oraz zaliczenia seminarium i laboratorium

Formy zaliczenia wykładu: kolokwium pisemne

Forma zaliczania seminarium: kolokwium pisemne, ocena pracy studenta na zajęciach

Forma zaliczania laboratorium: odpowiedź ustna lub pisemna z zakresu podanego w wymaganiach do ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocena sprawozdania pisemnego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karpińska
Prowadzący grup: Joanna Karpińska, Urszula Kotowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.