Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru (Blok VII) - Zarządzanie odpadami elektronicznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-OS1-3ZOE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru (Blok VII) - Zarządzanie odpadami elektronicznymi
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: Ochrona środowiska - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość ogólnych zagadnień dotyczących odpadów i zasad gospodarowania nimi (materiał realizowany w poprzednich latach studiów).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE); sposoby gospodarowania ZSEE. Promocja ochrony środowiska i zachowań proekologicznych.

Pełny opis:

Ogólne informacje o ZSEE.

Krajowe i unijne akty prawne regulujące postępowanie z ZSEE.

Bariery w gospodarowaniu ZSEE.

Schemat funkcjonowania systemu gospodarowania ZSEE.

Zasady gospodarowania ZSEE w gminach.

Przetwarzanie ZSEE.

Literatura:

1. "Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektry-cznym i elektronicznym w 2016 roku", opracowany w Departamencie Kontroli Rynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa, 2017 r.

2. T. Styś, R. Foks, "Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Perspektywa 2030". Raport, Instytut Sobieskiego, Warszawa, 2016 r.

3. A. Gołąbek, "Odpady elektryczne i elektroniczne – podstawy prawne, bariery i zarządzanie a obowiązek recyklingu", Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 10(500), 30-38, 2012 r.

4. Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp. J., ekspertyza "Standardy przetwarzania poszczególnych rodzajów zużytego sprzętu oraz wymagania dla zakładów przetwarzania zużytego sprzętu”, wykonana na zamówienie Ministerstwa Środowiska, Warszawa, 2015 r.

Efekty uczenia się:

1. Wyjaśnia zagrożenia i problemy środowiskowe w skali globalnej, regionalnej i lokalnej (K_W11).

2. Korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i obcym (np. mapy, fotografie, wywiad, internet, czasopisma fachowe) (K_U06).

3. Analizuje i ocenia problemy/zagrożenia środowiskowe (K_U16).

4. Współpracuje w zespołach kilkuosobowych (K_U20).

5. Jest zaangażowany w promocję zasad ochrony środowiska (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

1. Wykonanie prezentacji multimedialnej na jeden z przydzielonych tematów (w zespołach 2-os.).

2. Udział w dyskusji nad zagadnieniami prezentowanymi w wystąpieniach.

Laboratorium:

1. Udział w wycieczce do ZUOK Hryniewicze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Łotowski
Prowadzący grup: Zenon Łotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.