Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rachunkowości - przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2PRA#E Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości - przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Erasmus Ekonomia, semestr letni 2017/2018
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

The purpose of the course is to present the basic knowledge on the principles of bookkeeping and accounting which are used in business entities.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

The purpose of the course is to acquaint students with regulatory framework and accountancy rules, financial accounting systems, which is a logical, complete and compact system, describing assets , sources of their financing, business activities, company chart of accounts, valuation methods, the analysis and interpretation of particular components of assets, liabilities, incomes and costs, methods of keeping a record of fixed assets, intangible assets, materials, wares, final products, cash, money on bank account, settlements of accounts with state budget, suppliers and buyers, workers - payroll and business trips, incomes and costs, basis and reserve capitals. Lectures deal with conception, form and content of accounting reports - balance sheet, profit and loss statement and cash flow statement.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł II Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: Ekonomia

Rok studiów /semestr II Rok/ semestr III/IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz. Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia:

samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 5 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do ćwiczeń 16x2h = 32h

udział w konsultacjach 4x1h = 4h

przygotowanie do kolokwium 6x2h = 12h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 15+2h = 17h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 66 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 74 godzin, 2,5 ECTS

Literatura:

Required readings:

Ewa Śnieżek, Ewa Walińska, Maciej Frendzel, Joanna Stępień-Andrzejewska, Financial accounting. Key problems, examples, exercises, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych Sp. z o. o., Łódź 2007;

Polish Accounting Act;

Horngren, Harrison, Accounting, Pearson 2007, VII

Efekty uczenia się:

Intermediate knowledge of recording business transaction in books of account, intermediate skills of preparing a financial statements, containing balance sheet and income statement.

Metody i kryteria oceniania:

Grading

Work in class (50%): activity in the class, presentation –discussion on the selected topics

Essay - 50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.