Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie bankiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-3BZAB Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie bankiem
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna

Pełny opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu bankiem jest zaznajomienie studentów z warunkami i sposobami zarządzania bankiem oraz wykształcenie umiejętności organizowania działalności placówki bankowej, kierowania nią, zarządzania kadrą i zmianami organizacyjnymi oraz analizy ryzyka bankowego, a także efektywne formułowanie strategii banku oraz planowania i podejmowania decyzji w działalność bankowej.

Literatura:

Podstawowa:

1. M. Capiga, Zarządzanie bankiem, PWN, Warszawa 2010.

2. M. Iwanicz – Drozdowska, Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2012,

3. Świat bankowości, M. Zalewska (red.), Difin 2018.

Dodatkowa:

1. A.Kopiński, Analiza finansowa banku, PWE 2008;

2. J. Krasodomska, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE 2008;

3. M.Marcinkowska, Ocena działalności instytucji finansowych, Difin 2007;

4. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN 2007;

Efekty uczenia się:

E1_W02 ma wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych S1A_W02

E1_W03 zna relacje pomiędzy strukturami i instytucjami gospodarczymi lub publicznymi w skali krajowej i międzynarodowej S1A_W03

E1_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w zakresie nauk ekonomicznych S1A_U03

E1_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie S1A_K01

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny (test, pytania zamknięte i otwarte) - standardowa skala ocen.

Ćwiczenia:

zaliczenie na ocenę na podstawie średniej ważonej liczonej na podstawie: aktywność podczas zajęć i na platformie - 0,4, kolokwium - 0,6 (maksymalna liczba punktów do uzyskania podczas kolokwium wynosi 195).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman, Magda Wiśniewska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.