Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES3-1OWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomia 1 rok 3 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 0.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem wykładu jest przedstawienie źródeł prawa ochrony własności intelektualnej w tym w prawa własności przemysłowej oraz charakterystyka najważniejszych pojęć i konstrukcji prawnych umożliwiających korzystanie z dóbr intelektualnych, a także środków ochrony prawnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmuje kluczowe zagadnienia zakresu prawa ochrony własności intelektualnej , w szczególności dotyczy podstawowych konstrukcji prawnych, takich jak pojecie utworu i zakres jego ochrony, dozwolony użytek publiczny, autorskie prawa osobiste i majątkowe, odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich. Ponadto przedstawione są podstawowe zagadnienia z zakresu własności intelektualnej w przemyśle (wynalazki, patenty , znaki towarowe). Podkreślone jest miejsce umów licencyjnych w gospodarce rynkowej. Zwrócona zostanie też uwaga kwestię naruszania dóbr intelektualnych i problematyka odpowiedzialności.

Pełny opis:

Wykład obejmuje kluczowe konstrukcje prawne mieszczące się w następujących obszarach:

- Istota i znaczenie gospodarcze własności intelektualnej oraz źródła prawa własności intelektualnej;

- Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz umowy dotyczące praw autorskich

i praw pokrewnych;

- Programy komputerowe,Internet a prawo autorskie, ochrona baz danych;

- Prawo własności przemysłowej;

- Umowy dotyczące własności przemysłowej;

- Ochrona własności intelektualnej i systemy jej ochrony;

- Znaczenie prawa własności intelektualnej w działalności gospodarczej.

Literatura:

B. Gnela (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa 2014;

Joanna Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015;

G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, 3. wyd.

literatura w języku angielskim: https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Poland-Piotr-Machnikowski/dp/9041189084, data dostępu 21.11.2017;

file:///C:/Users/Marta/Downloads/Publication%20for%20PAIH%20intellectual%20property_APLAW%20Artur%20Piech.pdf

Efekty uczenia się:

RPSP_W01- ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych P1_W01

RPSP_U01- potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk oraz zdarzeń prawnych P1_U01

RPSP_U02- rozumie i analizuje zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo P1_U08

RPSP_K01- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie P1_K01

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę - , egzamin pisemny w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mróz
Prowadzący grup: Teresa Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmuje kluczowe zagadnienia zakresu prawa ochrony własności intelektualnej , w szczególności dotyczy podstawowych konstrukcji prawnych, takich jak pojecie utworu i zakres jego ochrony, dozwolony użytek publiczny, autorskie prawa osobiste i majątkowe, odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich. Ponadto przedstawione są podstawowe zagadnienia z zakresu własności intelektualnej w przemyśle (wynalazki, patenty , znaki towarowe). Podkreślone jest miejsce umów licencyjnych w gospodarce rynkowej. Zwrócona zostanie też uwaga kwestię naruszania dóbr intelektualnych i problematyka odpowiedzialności.

Pełny opis:

Wykład obejmuje kluczowe konstrukcje prawne mieszczące się w następujących obszarach:

- Istota i znaczenie gospodarcze własności intelektualnej oraz źródła prawa własności intelektualnej;

- Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz umowy dotyczące praw autorskich

i praw pokrewnych;

- Programy komputerowe,Internet a prawo autorskie, ochrona baz danych;

- Prawo własności przemysłowej;

- Umowy dotyczące własności przemysłowej;

- Ochrona własności intelektualnej i systemy jej ochrony;

- Znaczenie prawa własności intelektualnej w działalności gospodarczej.

Literatura:

B. Gnela (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa 2014;

Joanna Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015;

G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, 3. wyd.

literatura w języku angielskim: https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Poland-Piotr-Machnikowski/dp/9041189084, data dostępu 21.11.2017;

file:///C:/Users/Marta/Downloads/Publication%20for%20PAIH%20intellectual%20property_APLAW%20Artur%20Piech.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.