Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-2MSG Kod Erasmus / ISCED: 14.602 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu podmiotów i prawidłowości kształtowania się stosunków międzynarodowych w sferze ekonomicznej, wiedza o strukturze bilansu płatniczego, rozumienie reguł międzynarodowego rynku finansowego, funkcjonowania korporacji transnarodowych, migracji międzynarodowych, kryzysów finansowych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: kierunkowy

MODUŁ: 3

DZIEDZINA: NAUKI EKONOMICZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok II/ semestr 3

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15h, ćwiczenia 30h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas

wykładu i zadawania pytań; ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

WYKŁAD egzamin końcowy w formie testu

ĆWICZENIA: kolokwium

PUNKTY ECTS: 5

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15h

- egzamin: 2h

- przygotowanie do wykładu: 10h

- udział w w konsultacjach; 4h

- przygotowanie do egzaminu: 25h

- udział w ćwiczeniach: 30h

- przygotowanie do ćwiczeń: 15h

- przygotowanie do kolokwium: 25h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 51 (ECTS: 2,02)

- o charakterze praktycznym: 10h (ECTS: 0,39)

Literatura:

Podstawowa:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, Wyd. PWE, Warszawa 2010

2. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wyd. UW, Warszawa 2006

3. A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017.

Uzupełniająca:

1. R.J. Carbaugh, International economics (15th ed.), Boston : Cengage Learning 2015.

2. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Gospodarcze wyzwania XXI wieku, red. A. Oleksiak, Wyd. KEY Text, Warszawa 2010

3. Ekonomia międzynarodowa i stosunki gospodarcze, red. B. Fiedor, Wyd. UE Wrocław 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2MSG_W01: Student posiada wiedzę o różnych rodzajach

stosunków ekonomicznych w relacjach międzynarodowych

oraz pogłębioną wiedzę w zakresie wymiany handlowej, polityki kursowej, konsekwencji przepływu czynników produkcji [M2_W04]

UMIEJĘTNOŚCI

2MSG_U01: Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne zachodzące w gospodarce światowej, rozumie ich przyczyny i mechanizmy [M2_U01]

KOMPETENCJE

2MSG_K01: Student, mając świadomość dynamiki zmian w gospodarce światowej, rozumie potrzebę nieustannego dokształcania się i aktualizowania wiedzy [M2_K01]

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu - 10 pytań zamkniętych i otwartych, obejmujących tematykę realizowaną na wykładzie.

Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk, Katsiaryna Pakhadzila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dąbrowski
Prowadzący grup: Mariusz Dąbrowski, Katsiaryna Pakhadzila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.