Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Efektywna komunikacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPR-1EFK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Efektywna komunikacja
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest poprawa efektywności komunikacji interpersonalnej uczestników poprzez zapoznanie ich z podstawowymi zasadami komunikacji, barierami komunikacyjnymi, mową ciała i zasadami autoprezentacji oraz wystąpień publicznych.

Pełny opis:

• Analiza rozumienia stylów komunikacji

• Po co nam sztuka efektywnego komunikowania się?

• Czym jest komunikacja i jak ten proces przebiega?

• Diagnoza stylów komunikacji uczestników szkolenia

• Rodzaje komunikacji

• Od czego zależy efektywność komunikacji?

• Komunikacja jako proces wieloaspektowy

• Dlaczego komunikacja bywa nieskuteczna?

• Bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania

• Rola informacji zwrotnej

• Słuchanie jako narzędzie komunikacji

• Dopytywanie

• Przeformułowanie

• Co ludzie zapamiętują z usłyszanych informacji

• Fizjologiczne aspekty komunikacji – werbalne i niewerbalne środki wyrazu (emisja głosu, wymowa, modulacja)

• Właściwe operowanie głosem

• Stałe elementy mowy ciała

• Zmienne elementy mowy ciała

• 10 kluczy do odczytania mowy ciała

• Strój i inne atrybuty zewnętrzne

• Pozycja i poruszanie się – świadome i celowe

• Gestykulacja

• Kontakt wzrokowy

• Zgodność języka ciała z językiem mówionym

• Dar przemawiania – czy trzeba się z tym urodzić?

• Co i w jaki sposób wpływa na wiarygodność mówcy? - Budowa własnego autorytetu

• Przełamywania lodów i wzbudzanie sympatii

• Co mówimy słuchaczom swoim wyglądem? – rola mowy ciała w wystąpieniach publicznych.

• Źródła stresu podczas wystąpień publicznych – jak sobie z nimi radzić?

• 10 zasad by nie złapano nas na niewiedzy.

• Jak przygotować się do planowanego wystąpienia publicznego?

• Analiza odbiorców

• Formułowanie celu wystąpienia

• Jak skonstruować swoje wystąpienie, żeby było przejrzyste?

• Jak przemawiać interesująco?

• Jak przygotować się do improwizowanego wystąpienia publicznego?

• Walka z tremą podczas wystąpienia

Literatura:

Literatura podstawowa

Komunikacja między ludźmi (Tłumaczenie: Paweł Izdebski) - PWN 2007

Dale Leathers - Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowanie; PWN 2007

Peter Hartley - Komunikowanie interpersonalne, Astrum 2006

Literatura dodatkowa

Elizabeth Tierney - Doskonalenie międzyludzkiej komunikacji na 101 sposobów, IFC Press 2000

Ronald B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld - Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Rebis 2007

Marek Tokarz - Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Catherine Herriger - Komunikacja bez słów. Rytuały społeczne, Astrum 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna główne założenia i terminologię właściwą dla nauk ekonomicznych oraz w sferze nauk prawnych i o administracji

2. Zna narzędzia efektywnej komunikacji

Umiejętności

1. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł danych i metod ich przetwarzania

Kompetencje społeczne

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego uczenia się

2. Wykazuje gotowość do aktywnego uczestniczenia w kreowaniu wizerunku jednostki

3. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

4. Jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy

5. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryta Dziemianowicz
Prowadzący grup: Radosław Hancerwicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.