Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3PEN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po ukończeniu kursu student:

• wykazuje opanowanie szerokiego zakresu środków językowych koniecznych do precyzyjnego formułowania myśli, akcentowania i różnicowania fragmentów wypowiedzi;

• zaznajomił się z różnorodnym słownictwem obejmującym następujący zakres: słownictwo

tematyczne, synonimy, antonimy, wyrażenia idiomatyczne itd;

• zna złożone struktury gramatyczne;

• rozwinął techniki czytania takich jak np: czytanie w celu znalezienia szczegółowych

informacji, czytanie dla ogólnego zrozumienia;

• jest zdolny formułować interpretacje oraz komentarze na temat przeczytanych treści według kanonu akademickiego;

• rozwinął sprawności słuchania i rozumienia w skali 'mikro'

• posiadł praktykę komponowania wypowiedzi ustnych we właściwym rejestrze oraz używając odpowiednich struktur (za i przeciw, przyczyna—skutek, porównanie i kontrast);

• potrafi wypowiadać się wyczerpująco i w sposób naturalny; swobodnie nadąża za wypowiedziami innych, włączając się do dyskusji na temat;

• rozwinął umiejętność przedstawienia uporządkowanej argumentacji i kontrargumentacji; dobiera odpowiednie przykłady;

• wykazuje się umiejętnością analitycznego myślenia;

• potrafi użyć kryteriów oceny zarówno w odniesieniu do wypowiedzi własnych jak i kolegów;

• nabył umiejętności pozwalające mu samodzielnie przygotować dłuższe wypowiedzi akademickie (w odniesieniu do przyszłej pracy licencjackiej) oraz wykorzystać informacje zawarte w innych tekstach, w poszanowaniu praw autorskich i wszelkich wymagań technicznych

• ma świadomość różnych stylów i rejestrów językowych;

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Blok przedmiotów PNJA na 3 roku studiów obejmuje zajęcia z Umiejętności Łączonych, Gramatyki Praktycznej, Słownictwa i Pisania Akademickiego.

Pełny opis:

Szczegółowe opisy poszczególnych komponentów PNJA znajdują się na profilach osób prowadzących wybrane zajęcia.

Literatura:

Wykazy literatury na poszczególne przedmioty w ramach PNJA znajdują się na profilach osób prowadzących wybrane zajęcia.

Efekty uczenia się:

EK - wiedza

1. Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki języka z tematyki objętej kursem.

EK – umiejętności

1. Student potrafi posługiwać się samodzielnie i płynnie językiem angielskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), używając różnorodnych struktur leksykalnych zróżnicowanych gramatycznie i poprawnych pod względem fonetycznym.

2. Student rozumie większość treści języka mówionego dot. różnych obszarów życia. Rozumie w zasadzie każdego rozmówcę, chociaż może prosić o potwierdzenie rozumienia szczegółów, szczególnie gdy interlokutor posługuje się niestandardowym akcentem, lub nieznanym dialektem.

.

3. Student potrafi samodzielnie przygotować dłuższe wypowiedzi akademickie (w odniesieniu do przyszłej pracy licencjackiej).

4. Student potrafi wykorzystać informacje zawarte w innych tekstach w poszanowaniu praw autorskich i zachowując wszelkie wymagania techniczne.

EK – kompetencje

1. Posiada wykształconą postawę systematyczności i organizacji pracy w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są w oparciu o następujące kryteria:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- testy z rozumienia języka mówionego

- testy z rozumienia języka pisanego

- testy ze słownictwa

- indywidualna wypowiedź ustna

- indywidualna wypowiedź pisemna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guzowska
Prowadzący grup: Dorota Guzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.