Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AR1-1NS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki społeczne
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: Język angielski stos. z rosyjskim 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Strona przedmiotu: http://www.calculemus.org/lect/mns/index.html
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Skoncentrowano się na metodologii badań w naukach społecznych.

Podstawowym celem dydaktycznym jest wyjaśnienie struktury procesu badawczego poparte praktyczną koncepcją pracy badawczej.

Studenci powinni nabyć umiejętność rozumienia podstawowych pojęć w metodologii badań wraz z możliwością ich samodzielnego opisu, interpretacji i analizy.

Analiza taka wymaga narzędzi logicznych – środka na wzmocnienie ludzkiej zdolności rozumienia, potrzebnych do ścisłego formułowania myśli i unikania błędów logicznych w rozumowaniach:

i)formułowanie hipotez i umiejętność ich sprawdzania,

ii)logiczna analiza tekstów języka naturalnego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, metodologia badań

Rok studiów/semestr: 1/1.

Wymagania wstępne:

Liczba godzin: 30 konwersatorium.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia

Punkty ECTS: 3.

Wskaźniki ilościowe: ćwiczenia = 30 godzin, przygotowanie do ćwiczeń = 30 godzin.

Literatura:

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa, 1985.

Max Weber, Obiektywność poznania społeczno-naukowego. Poznań, 2004.

M. Omyła, Logika - wybrane zagadnienia, WSiP Warszawa, 1987.

Efekty kształcenia:

- Wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii z zakresu metodologii badań nauk społecznych.

- Potrafi ocenić przydatność metodologii w badaniach społecznych.

- Rozwija akceptującą postawę wobec metod naukowych (logicznych).

Metody i kryteria oceniania:

Elementy teorii, ćwiczenia praktyczne – zadania, maksymalnie 3 nieobecności - odrabiane na konsultacjach, ocena aktywności w trakcie ćwiczeń, ustne zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Matuszewski
Prowadzący grup: Roman Matuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.