Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie nabywania języków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS2-1TNJ Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie nabywania języków
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 stopień 1 rok sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa stosowanego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami uczenia się języków obcych i ich implikacjami dla metod i technik pracy w klasie szkolnej, przedstawienie teoriami nauczania opartych na poszczególnych teoriach uczenia się, rozwijanie rozumienia mechanizmów przyswajania języka drugiego (obcego) oraz umożliwienie dostrzeżenia różnic między przyswajaniem języka pierwszego i drugiego oraz wyciąganie z nich wniosków dydaktycznych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, studia drugiego stopnia

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy (M_2)

Dziedzina: Filologia

Rok studiów /semestr: I rok 2 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 30h, wykład

Metody dydaktyczne: metoda podająca z elementami interaktywnymi

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach. 30h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20h

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim. 6+4 10h

Razem: 60h

(odpowiada 2 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30+4+20=54h odpowiada

2 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 0h 0 pkt. ECTS

Literatura:

Arabski, J. 1985. O przyswajaniu języka obcego (drugiego). Warszawa: WSiP.

Cook, V. 1991. Second Language Learning and Language Teaching. London: Edward Arnold.

Dornyei, Z. 2005. The Psychology of the Language Learner. Mahwah, New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Doughty, C.J., M. H. Long eds. 2003. The Handbook of Second Language Acquisition. Blackwell Publishing.

Ellis, R. 1986. Understanding Second Language Acquisition. Oxford: OUP.

Ellis, R. 1997. Second Language Acquisition. Oxford: OUP

Johnson, K. 2001. An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Harlow: Pearson Education Limited.

Jordan, A., Carlile, O. and A. Stack. 2008. Approaches to Learning. A Guide for Teachers. Maidenhead: Open University Press.

Lightbown, P. and Spada, N. 2006. How Languages are Learned. Revised edition. Oxford: OUP

Loewen, S. 2015. Instructed Second Language Acquisition. New York: Routledge

Mitchell, R. and Myles, F. 1998. Second Language Learning Theories. London: Arnold

Phillips, D.C. and Soltis, J. F. 2009. Perspectives on Learning. New York: Teachers College Press

Saville-Troike, M. 2006. Introducing Second Language Acquisition.Cambridge: CUP

VanPatten, B., A. Benati.2010. Key Terms in Second Language Acquistion. York: Continuum

VanPatten, B., J. Williams, eds.2008. Theories in Second Language Acquisition. An Introduction. New York: Routledge.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W02

K_W03 K_W04

K_W06

Umiejętności:

K_U02 K_U03 K_U05

K_U06

Kompetencje społeczne:

K_K01

K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po 2 semestrze

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z testu końcowego obejmującego materiał kursu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami uczenia się języków obcych i ich implikacjami dla metod i technik pracy w klasie szkolnej, przedstawienie teoriami nauczania opartych na poszczególnych teoriach uczenia się, rozwijanie rozumienia mechanizmów przyswajania języka drugiego (obcego) oraz umożliwienie dostrzeżenia różnic między przyswajaniem języka pierwszego i drugiego oraz wyciąganie z nich wniosków dydaktycznych

Pełny opis:

jak wyzej

Literatura:

Arabski, J. 1985. O przyswajaniu języka obcego (drugiego). Warszawa: WSiP.

Cook, V. 1991. Second Language Learning and Language Teaching. London: Edward Arnold.

Dornyei, Z. 2005. The Psychology of the Language Learner. Mahwah, New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Doughty, C.J., M. H. Long eds. 2003. The Handbook of Second Language Acquisition. Blackwell Publishing.

Ellis, R. 1986. Understanding Second Language Acquisition. Oxford: OUP.

Ellis, R. 1997. Second Language Acquisition. Oxford: OUP

Johnson, K. 2001. An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Harlow: Pearson Education Limited.

Jordan, A., Carlile, O. and A. Stack. 2008. Approaches to Learning. A Guide for Teachers. Maidenhead: Open University Press.

Lightbown, P. and Spada, N. 2006. How Languages are Learned. Revised edition. Oxford: OUP

Loewen, S. 2015. Instructed Second Language Acquisition. New York: Routledge

Mitchell, R. and Myles, F. 1998. Second Language Learning Theories. London: Arnold

Phillips, D.C. and Soltis, J. F. 2009. Perspectives on Learning. New York: Teachers College Press

Saville-Troike, M. 2006. Introducing Second Language Acquisition.Cambridge: CUP

VanPatten, B., A. Benati.2010. Key Terms in Second Language Acquistion. York: Continuum

VanPatten, B., J. Williams, eds.2008. Theories in Second Language Acquisition. An Introduction. New York: Routledge.

Uwagi:

Przedmiot realizowany zgodnie z syllabusem podstawowym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.