Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot z zakresu nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS2-2NAS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot z zakresu nauk społecznych
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 stopień 2 rok sem.letni
Strona przedmiotu: http://www.calculemus.org/lect/mns/index.html
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z jedną z dyscyplin należących do nauk społecznych - historią doktryn politycznych, mającą za swój przedmiot funkcjonowanie państwa i prawa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z naukami społecznymi – badającymi społeczeństwo, jego dzieje, prawa oraz prawidłowości rozwoju – na przykładzie historii doktryn politycznych. Przedstawione zostaną najważniejsze doktryny polityczne powstałe w cywilizacji europejskiej w oparciu o wybrane teksty źródłowe. Celem zajęć jest również ukazanie podstawowych funkcji doktryn politycznych i nauki o nich, jakimi są: tłumaczenie zjawisk życia państwowego, krytyka państwa i decyzji politycznych, wskazywanie perspektyw rozwoju państwa oraz integracja wokół programów określonej doktryny.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Moduł 8.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, historia doktryn politycznych.

Rok studiów/semestr: II r. II-go stopnia, sem. IV.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz., konwersatorium.

Metody dydaktyczne:

- zajęcia konwersatoryjne polegające na analizie tekstów źródłowych wraz z dyskusją nad nimi, połączone z wykładem informacyjnym wprowadzającym do podejmowanych zagadnień.

Punkty ECTS: 3 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15 x 2h + 30h

Przygotowanie do zajęć: 30h

Przygotowanie do egzaminu i udział w nim: 30h + 1h

Razem: 91h (odpowiada 3 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h + 1h = 31h (1 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 15h + 30h + 30h = 75h (2,5 pkt. ECTS)

Literatura:

- Arystoteles, Polityka, ks. 1, 1252a i n.;

- św. Augustyn, O Państwie Bożym, ks. XIX, rozdz. 13-17;

- Cicero, O państwie, ks. 1;

- Engels, O zaletach systemu komunistycznego;

- Hobbes, Lewiatan, Część II O państwie, rozdz. XVII-XXI;

- Locke, Dwa traktaty o rządzie, Traktat II, rozdz. II-VII;

- Machiavelli, Książę;

- Marks, Sędzią jest historia, wykonawcą wyroku – proletariat;

- John Stuart Mill, O wolności;

- Monteskiusz, O duchu praw, część I, ks. 1-3;

- Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, część IV, rozdz. 13;

- Platon, Państwo, ks. II 369b-377; ks. V;

- Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie;

- Rousseau, O umowie społecznej;

oraz

- Justyński, Historia doktryn polityczno-prawnych;

- Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych.

(Wybrane teksty mają wiele wydań.)

Efekty kształcenia:

a/ Na poziomie wiedzy:

- student umie wymienić i zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu historii doktryn politycznych (K_ W02; H1A_W02, H1A_W03),

- student rozróżnia typy i kierunki refleksji nad państwem (K_W04; H1A_W04),

- student zapamiętuje głównych przedstawicieli i kluczowe doktryny polityczne (K_W07; H1A_W05),

- student potrafi klasyfikować doktryny polityczne według kryterium czasu ich powstawania oraz głównych założeń (K_W09; H1A_W07);

b/ na poziomie umiejętności:

- student potrafi komunikować się, używając terminologii odnoszącej się do doktryn politycznych (K_U05;H1A_U02, H1A_U05),

- student dostrzega różnorodność kierunków myślenia o państwie i prawie (K_U05;H1A_U02, H1A_U05),

- student umie interpretować rzeczywistość polityczną, odwołując się do wiedzy z zakresu historii doktryn politycznych (K_U05;H1A_U02, H1A_U05);

c/ na poziomie kompetencji:

- student potrafi analizować, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące tematyki zajęć (K_K01; H1A_K01),

- student akceptuje tolerancję wobec różnych sposobów rozumienia państwa i prawa (K_K07; H1A_K05),

- student umie krytycznie ocenić siebie i innych w kontekście pluralizmu światopoglądowego i intelektualnego (K_K10. H1A_K02, H1A_K03; H1A_K04; H1A_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin w formie testu (ocena podsumowująca).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Matuszewski
Prowadzący grup: Roman Matuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (w trakcie)

Okres: 2017-10-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Matuszewski
Prowadzący grup: Roman Matuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z naukami społecznymi – badającymi społeczeństwo, jego dzieje, prawa oraz prawidłowości rozwoju – na przykładzie historii doktryn politycznych. Przedstawione zostaną najważniejsze doktryny polityczne powstałe w cywilizacji europejskiej w oparciu o wybrane teksty źródłowe. Celem zajęć jest również ukazanie podstawowych funkcji doktryn politycznych i nauki o nich, jakimi są: tłumaczenie zjawisk życia państwowego, krytyka państwa i decyzji politycznych, wskazywanie perspektyw rozwoju państwa oraz integracja wokół programów określonej doktryny.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Moduł 8.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, historia doktryn politycznych.

Rok studiów/semestr: II r. II-go stopnia, sem. IV.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz., konwersatorium.

Metody dydaktyczne:

- zajęcia konwersatoryjne polegające na analizie tekstów źródłowych wraz z dyskusją nad nimi, połączone z wykładem informacyjnym wprowadzającym do podejmowanych zagadnień.

Punkty ECTS: 3 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15 x 2h + 30h

Przygotowanie do zajęć: 30h

Przygotowanie do egzaminu i udział w nim: 30h + 1h

Razem: 91h (odpowiada 3 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h + 1h = 31h (1 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 15h + 30h + 30h = 75h (2,5 pkt. ECTS)

Literatura:

- Arystoteles, Polityka, ks. 1, 1252a i n.;

- św. Augustyn, O Państwie Bożym, ks. XIX, rozdz. 13-17;

- Cicero, O państwie, ks. 1;

- Engels, O zaletach systemu komunistycznego;

- Hobbes, Lewiatan, Część II O państwie, rozdz. XVII-XXI;

- Locke, Dwa traktaty o rządzie, Traktat II, rozdz. II-VII;

- Machiavelli, Książę;

- Marks, Sędzią jest historia, wykonawcą wyroku – proletariat;

- John Stuart Mill, O wolności;

- Monteskiusz, O duchu praw, część I, ks. 1-3;

- Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, część IV, rozdz. 13;

- Platon, Państwo, ks. II 369b-377; ks. V;

- Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie;

- Rousseau, O umowie społecznej;

oraz

- Justyński, Historia doktryn polityczno-prawnych;

- Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych.

(Wybrane teksty mają wiele wydań.)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z naukami społecznymi – badającymi społeczeństwo, jego dzieje, prawa oraz prawidłowości rozwoju – na przykładzie historii doktryn politycznych. Przedstawione zostaną najważniejsze doktryny polityczne powstałe w cywilizacji europejskiej w oparciu o wybrane teksty źródłowe. Celem zajęć jest również ukazanie podstawowych funkcji doktryn politycznych i nauki o nich, jakimi są: tłumaczenie zjawisk życia państwowego, krytyka państwa i decyzji politycznych, wskazywanie perspektyw rozwoju państwa oraz integracja wokół programów określonej doktryny.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Moduł 8.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, historia doktryn politycznych.

Rok studiów/semestr: II r. II-go stopnia, sem. IV.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz., konwersatorium.

Metody dydaktyczne:

- zajęcia konwersatoryjne polegające na analizie tekstów źródłowych wraz z dyskusją nad nimi, połączone z wykładem informacyjnym wprowadzającym do podejmowanych zagadnień.

Punkty ECTS: 3 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15 x 2h + 30h

Przygotowanie do zajęć: 30h

Przygotowanie do egzaminu i udział w nim: 30h + 1h

Razem: 91h (odpowiada 3 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h + 1h = 31h (1 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 15h + 30h + 30h = 75h (2,5 pkt. ECTS)

Literatura:

- Arystoteles, Polityka, ks. 1, 1252a i n.;

- św. Augustyn, O Państwie Bożym, ks. XIX, rozdz. 13-17;

- Cicero, O państwie, ks. 1;

- Engels, O zaletach systemu komunistycznego;

- Hobbes, Lewiatan, Część II O państwie, rozdz. XVII-XXI;

- Locke, Dwa traktaty o rządzie, Traktat II, rozdz. II-VII;

- Machiavelli, Książę;

- Marks, Sędzią jest historia, wykonawcą wyroku – proletariat;

- John Stuart Mill, O wolności;

- Monteskiusz, O duchu praw, część I, ks. 1-3;

- Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, część IV, rozdz. 13;

- Platon, Państwo, ks. II 369b-377; ks. V;

- Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie;

- Rousseau, O umowie społecznej;

oraz

- Justyński, Historia doktryn polityczno-prawnych;

- Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych.

(Wybrane teksty mają wiele wydań.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.