Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot z zakresu nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS2-2NAS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot z zakresu nauk społecznych
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 stopień 2 rok sem.letni
Strona przedmiotu: http://www.calculemus.org/lect/mns/index.html
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem dydaktycznym jest zbudowanie mapy pojęciowej języka metodologii badań w naukach społecznych oraz wyjaśnienie struktury procesu badawczego poparte praktyczną koncepcją pracy badawczej. Studenci powinni nabyć umiejętność rozumienia podstawowych pojęć w metodologii badań wraz z możliwością ich samodzielnego opisu, interpretacji i analizy.

Analiza wypowiedzi wymaga narzędzi logicznych – środka na wzmocnienie ludzkiej zdolności rozumowania, potrzebnych do ścisłego formułowania sądów i unikania błędów logicznych w rozumowaniach. Cele szczegółowe:

i)formułowanie hipotez i umiejętność ich sprawdzania,

ii)analiza tekstów języka naturalnego.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: filologia angielska.

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia.

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_8).

Rok studiów/semestr: 2/4.

Wymagania wstępne:

Liczba godzin: 30 ćwiczenia.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, metodologia badań

Metody dydaktyczne: ćwiczenia

Punkty ECTS: 3.

Wskaźniki ilościowe: ćwiczenia = 30 godzin, przygotowanie do ćwiczeń = 30 godzin.

Literatura:

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa, 1985.

Max Weber, Obiektywność poznania społeczno-naukowego. Poznań, 2004.

M. Omyła, Logika - wybrane zagadnienia, WSiP Warszawa, 1987.

Efekty kształcenia:

K_W03: Ma szczegółową i pogłębioną wiedzę na temat związku nauk filologicznych z innymi dyscyplinami i dziedzinami naukowymi, pozwalającą na łączenie perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin naukowych - H2A_W05.

K_U02:. Wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i integruje informacje wykorzystując różne źródła oraz formułuje na ich podstawie opinie krytyczne - H2A_U01.

K_K01:. Rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się inspirując inne osoby - H2A_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Elementy teorii, ćwiczenia praktyczne – zadania, maksymalnie 3 nieobecności - odrabiane na konsultacjach, ocena aktywności w trakcie ćwiczeń, ustne zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Matuszewski
Prowadzący grup: Roman Matuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2017-10-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Charytoniuk-Michiej
Prowadzący grup: Grażyna Charytoniuk-Michiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.