Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język francuski w ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FA1-3FSKs Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język francuski w ekonomii
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 3 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student w trakcie zajęć zapoznaje się ze słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi stosowanymi w ekonomii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia maja na celu zapoznanie studentów ze słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi stosowanymi w ekonomii. Student zapoznaje się również podstawowymi zagadnieniami ekonomii.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów- Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny do wyboru, MK_8

Rok studiów/semestr: 3 rok, 6 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: Filologia, specjalność: Język francuski (od podstaw) z angielskim- profil tłumaczeniowy

Wymagania wstępne: Znajomość języka francuskiego na poziomie B2 (ESOKJ)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia, tłumaczenia pisemne

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 35 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia: 6 godzin

Obecność na zaliczeniu: 2 godziny

Razem: 75 godzin

Punkty ECTS -3

Literatura:

A.L. Dubois, B. Tauzin, Objectif Express2, Hacette, 2016; J.L. Penfornis, Affaires. com, Cle International, 2007, J.L. Penfornis, Vocabulaire progressif du françcais des affaires, Cle International, 2017

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozróżnia konteksty użycia określonych struktur leksykalnych, gramatycznych K- W04

2. Student potrafi zastosować w mowie i piśmie niezbędne struktury składniowe i podstawową terminologię typową dla ekonomii K_U08, K_U14

3. Student ćwiczy prowadzenie rozmów na tematy profesjonalne.K_U09, K_U13, K_U14

4. Student świadomie kształtuje własne kompetencje językowe K-K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności na zajęciach i testów pisemnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko
Prowadzący grup: Jerzy Koniecko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Zajęcia maja na celu zapoznanie studentów ze słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi stosowanymi w ekonomii. Student zapoznaje się również podstawowymi zagadnieniami ekonomii.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów- Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny do wyboru, MK_8

Rok studiów/semestr: 3 rok, 6 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: Filologia, specjalność: Język francuski (od podstaw) z angielskim- profil tłumaczeniowy

Wymagania wstępne: Znajomość języka francuskiego na poziomie B2 (ESOKJ)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia, tłumaczenia pisemne

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 35 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia: 6 godzin

Obecność na zaliczeniu: 2 godziny

Razem: 75 godzin

Literatura:

A.L. Dubois, B. Tauzin, Objectif Express2, Hacette, 2016; J.L. Penfornis, Affaires. com, Cle International, 2007, J.L. Penfornis, Vocabulaire progressif du françcais des affaires, Cle International, 2017

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko
Prowadzący grup: Jerzy Koniecko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Zajęcia maja na celu zapoznanie studentów ze słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi stosowanymi w ekonomii. Student zapoznaje się również podstawowymi zagadnieniami ekonomii.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów- Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny do wyboru, MK_8

Rok studiów/semestr: 3 rok, 6 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: Filologia, specjalność: Język francuski (od podstaw) z angielskim- profil tłumaczeniowy

Wymagania wstępne: Znajomość języka francuskiego na poziomie B2 (ESOKJ)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia, tłumaczenia pisemne

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 35 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia: 6 godzin

Obecność na zaliczeniu: 2 godziny

Razem: 75 godzin

Literatura:

A.L. Dubois, B. Tauzin, Objectif Express2, Hacette, 2016; J.L. Penfornis, Affaires. com, Cle International, 2007, J.L. Penfornis, Vocabulaire progressif du françcais des affaires, Cle International, 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.