Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja oficjalna i handlowa w języku francuskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FA1-3KHF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja oficjalna i handlowa w języku francuskim
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 3 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka francuskiego na poziomie B2.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy studentów z zakresu języka oficjalnego i handlowego, a zwłaszcza:

Słownictwo i struktury charakterystyczne dla języka komunikacji oficjalnej i handlowej.

Komunikacja pisemna: różne formy korespondencji oficjalnej i handlowej.

Komunikacja ustna: rozmowy telefoniczne, rozmowy w sytuacjach oficjalnych, rozmowy na tematy zawodowe.

Pełny opis:

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Język przedmiotu

Francuski

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot specjalizacyjny do wyboru, MK_8

Rok studiów /semestr

3 rok, 5 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

30 godzin, ćwiczenia

Punkty ECTS 3pkt

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, praktyczne.

Literatura:

Michel Danilo, Odile Challe, Pierre Morel, Le français commercial, Presses Pocket, 1985.

Gaston Mauger, Jacqueline Charon, Le français commercial, Tome I, Larousse, Paris, 1975.

Jean-Luc Penfornis, français.com, CLE International, 2011.

Catherine Dollez, Sylvie Pons, Alter ego 4, Hachette, 2014.

Jean-Luc Penfornis, Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE International, 2004:

Efekty uczenia się:

Absolwent zna,rozumie, potrafi:

KA6_UW1, formułować i rozwiązywać złożone problemy, dobierając odpowiednie metody i narzędzia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o języku i translatoryki

KA6_UW6,dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT)

KA6_UK1komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu językoznawstwa i translatoryki z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych

KA6_UK2 komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu wiedzy o uczeniu się i nauczaniu języków z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych

, KA6_UK4,brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich

KA6_UO1,planować i organizować pracę indywidualną i pracę w zespole

KA6_UU1 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Skala ocen

55%-dst, 63%-dst plus, 71%-db, 79%-db plus, 87% bdb.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko
Prowadzący grup: Jerzy Koniecko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy studentów z zakresu języka oficjalnego i handlowego, a zwłaszcza:

Słownictwo i struktury charakterystyczne dla języka komunikacji oficjalnej i handlowej.

Komunikacja pisemna: różne formy korespondencji oficjalnej i handlowej.

Komunikacja ustna: rozmowy telefoniczne, rozmowy w sytuacjach oficjalnych, rozmowy na tematy zawodowe.

Pełny opis:

Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy studentów z zakresu języka oficjalnego i handlowego, a zwłaszcza:

Słownictwo i struktury charakterystyczne dla języka komunikacji oficjalnej i handlowej.

Komunikacja pisemna: różne formy korespondencji oficjalnej i handlowej.

Komunikacja ustna: rozmowy telefoniczne, rozmowy w sytuacjach oficjalnych, rozmowy na tematy zawodowe.

Literatura:

Michel Danilo, Odile Challe, Pierre Morel, Le français commercial, Presses Pocket, 1985.

Gaston Mauger, Jacqueline Charon, Le français commercial, Tome I, Larousse, Paris, 1975.

Jean-Luc Penfornis, français.com, CLE International, 2011.

Catherine Dollez, Sylvie Pons, Alter ego 4, Hachette, 2014

Jean-Luc Penfornis, Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE International, 2004:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sara Moroz
Prowadzący grup: Sara Moroz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy studentów z zakresu języka oficjalnego i handlowego, a zwłaszcza:

Słownictwo i struktury charakterystyczne dla języka komunikacji oficjalnej i handlowej.

Komunikacja pisemna: różne formy korespondencji oficjalnej i handlowej.

Komunikacja ustna: rozmowy telefoniczne, rozmowy w sytuacjach oficjalnych, rozmowy na tematy zawodowe.

Pełny opis:

Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy studentów z zakresu języka oficjalnego i handlowego, a zwłaszcza:

Słownictwo i struktury charakterystyczne dla języka komunikacji oficjalnej i handlowej.

Komunikacja pisemna: różne formy korespondencji oficjalnej i handlowej.

Komunikacja ustna: rozmowy telefoniczne, rozmowy w sytuacjach oficjalnych, rozmowy na tematy zawodowe.

Literatura:

Michel Danilo, Odile Challe, Pierre Morel, Le français commercial, Presses Pocket, 1985.

Gaston Mauger, Jacqueline Charon, Le français commercial, Tome I, Larousse, Paris, 1975.

Jean-Luc Penfornis, français.com, CLE International, 2011.

Catherine Dollez, Sylvie Pons, Alter ego 4, Hachette, 2014

Jean-Luc Penfornis, Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE International, 2004:

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.