Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawniczy język francuski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FA1-3PRF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawniczy język francuski
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy studentów z zakresu geografii Francji (np. ukształtowanie terenu, ludność, specyfika regionalna). Celem zajęć jest również zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami charakteryzującymi współczesną Francję i jej mieszkańców (np. instytucje państwowe, problemy społeczne, tradycje, zwyczaje, imigracja i religia, życie kulturalne).

Pełny opis:

- Francja – podstawowe wiadomości dotyczące geografii, demografii (Francja metropolitarna i zamorska), rola symboli narodowych i kulturowych, tożsamość narodowa, wartości republikańskie (rozdział Kościoła od Państwa), rola Państwa

- Podział administracyjny: podział na regiony, charakterystyka poszczególnych regionów i ich specyfika kulturowa,

- Paryż – polityczna, gospodarcza i kulturalna stolica kraju

- Życie polityczne, demokracja parlamentarna i partie polityczne

-Życie kulturalne (język, muzyka, piosenka, kino, media)

-Rola gastronomii w kulturze Francji

-Praktyki życia codziennego, kalendarz świąt, rytuały i obyczaje

-Społeczeństwo konsumpcyjne – styl życia, charakterystyczne produkty

-Ważne postaci życia społeczno-kulturalnego

Literatura:

Bourgeois René et Eurin Simone, La France des régions, Préparation DELF, PUG, 2001.

Grand-Clément Odile, Civilisation en dialogues, CLE International, 2008 (niveau intermed.).

Mathieu J.-L., Mesplier A., Géographie de la France, Hachette.

Meyer Denis C., Clés pour la France en 80 icônes culturelles, HACHETTE 2010.

Spotkanie z cywilizacją francuską, Nouvelle approche de la civilisation française, Kraków, 1996.

Steele R., Civilisation progressive du français avec 300 activités, CLE International, VUEF, 2002.

Steele Ross, Tests d’évaluation. Civilisation progressive du français, CLE, 2004.

Artykuły prasowe, materiały audio (Le Français dans le Monde) i video (Hexagone), materiały audiowizualne (Arte, TV5, etc.)

Efekty uczenia się:

STUDENT/KA:

1. Zna podstawowe informacje na temat życia politycznego, społecznego i kulturalnego współczesnej Francji.

2. Ma podstawową wiedzę na temat głównych wartości uznawanych przez społeczeństwo (życie rodzinne, religia, publiczne autorytety).

3. Zna podstawowe informacje na temat geografii i ekonomii Francji.

4.Potrafi argumentować i formułować wnioski i samodzielne sądy.

5.Potrafi przeprowadzić analizę tekstu z zastosowaniem podstawowych metod uwzględniając przy tym kontekst społeczny-polityczny i kulturowy.

6.Ma świadomość różnorodności kulturowej i wykazuje wrażliwość na odmienność.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium, elementy dyskusji, prezentacje multimedialne, konsultacje.

Zaliczenie konwersatorium na podstawie obecności, aktywności na zajęciach i trzech pisemnych testów.

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Skala ocen:

60%-dst, 70%-dst plus, 80%-db, 85%-db plus, 90% bdb.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.