Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF2-słownictwo i słowotwórstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-2SS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF2-słownictwo i słowotwórstwo
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od podstaw 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praktyczna znajomość języka francuskiego na poziomie A2 oraz zdany egzamin z PNJF1.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie słownictwa dotyczącego wybranych dziedzin życia i aktywności życiowych;

Poznanie wyrażeń idiomatycznych związanych z omawianym słownictwem; Analiza słownictwa: synonimy, antonimy, tworzenie rzeczowników od czasowników, etc.

Głośne czytanie;

Czytanie i tłumaczenie tekstów z prasy lub innych źródeł związanych z nowo poznanym słownictwem;

Tłumaczenie tekstów z zastosowaniem słownictwa oraz wyrażeń.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (MK_1)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: II / 3 i 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz. (ćwiczenia)

Punkty ECTS 5 pkt

Wymagania wstępne: zdany egzamin z PNJF 1.

Metody dydaktyczne: podająca, problemowa, praktyczna, gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywna

Literatura:

Claire Leroy-Miquel, Anne Goliot-Lété, Vocabulaire progressif du français, CLE International, 2001 - niveau intermédiaire et avancé

Jacky Girardet, Jean-Marie Cridlig, Vocabulaire, Entraînez-vous, CLE International, 1994 - niveau intermédiaire et avancé.

Efekty uczenia się:

K_U13

K_K07

K_U08

K_W13

K_W10

K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, egzamin po 4 semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bartnicka-Link
Prowadzący grup: Agnieszka Bartnicka-Link
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bartnicka-Link
Prowadzący grup: Agnieszka Bartnicka-Link
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.