Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF2-mówienie, słuchanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-HF1-2PES Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF2-mówienie, słuchanie
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język francuski stos. z hiszpańskim 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praktyczna Nauka Języka Francuskiego na poziomie A2 +. Zdany egzamin

PNJF 1

Skrócony opis:

Dalsze pogłębianie wiedzy i umiejętności rozumienia ze słuchu, umiejętność dyskusji, wyrażania własnego zdania na dany temat , spontaniczne wchodzenie w interakcje z rozmówcą.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rok studiów: 2

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (MK_1)

Liczba godzin: 60 godz. / semestr zimowy

PUNKTY ECTS: 2:0

Wymagania wstępne:

zaliczone przedmioty PNJF - kurs intensywny oraz PNJF - laboratorium.

Ćwiczenia doskonalące umiejętności rozumienia ze słuchu oraz umiejętności wypowiedzi ustnej na podstawie słyszanych nagrań lub tekstów czytanych.

Ćwiczenie/doskonalenie umiejętności reagowania językowego (dyskusje, negocjacje, itp.).

Tematyka i problematyka nagrań, tekstów, dyskusji i wszelkich wypowiedzi ustnych określona w poszczególnych rozdziałach Alter Ego+ 3.

Formy weryfikacji:

Testy na rozumienie ze słuchu, wypowiedzi indywidualne na określony temat spontaniczne i przygotowywane, udział w dyskusji, itp.

Literatura:

-Catherine Dollez, Sylvie Pons, Alter Ego 3+, manuel Hachette Livre 2013

-Catherine Dollez, Sylvie Pons, Aletr Ego 3+, cahier d’activités, Hachette Livre 2013

Efekty uczenia się:

1. Student lub studentka potrafi pracować w grupie i reagować, używając właściwego słownictwa i struktur.

2. Student lub studentka potrafi dokonać samodzielnej analizy tekstów argumentacyjnych lub informacyjnych

3.Student lub studentka potrafi streścić słyszany dokument, wyłowić główne jak i szczegółowe informacje w proponowanych dokumentach dźwiękowych. Jest w stanie dokonać selekcji informacji.

4. Student lub studentka potrafi zabrać głos w dyskusji, ustosunkować się do tematu, wyrazić własną opinię i uargumentować swój punkt widzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- sprawdzianów (po 2 rozdziałach tematycznych,wymagane min 60% pkt., ocena semestralna to suma punktów ze wszystkich sprawdzianów)

- obecności (dopuszczalne 4 nieobecności nieusprawiedliwione+ 2 usprawiedliwione które należy obowiązkowo zaliczone na konsultacjach)

- aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Chomczyk
Prowadzący grup: Joanna Chomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Dalsze pogłębianie wiedzy i umiejętności rozumienia ze słuchu, umiejętność dyskusji, wyrażania własnego zdania na dany temat , spontaniczne wchodzenie w interakcje z rozmówcą.

Pełny opis:

1. Ćwiczenie/doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu.

2. Ćwiczenie/doskonalenie umiejętności rozumienia tekstów. czytanych

3. Ćwiczenie/doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej na podstawie słyszanych nagrań lub tekstów czytanych.

4. Ćwiczenie/doskonalenie umiejętności reagowania językowego (dyskusje, negocjacje, itp.).

Tematyka i problematyka nagrań, tekstów, dyskusji i wszelkich wypowiedzi ustnych określona w poszczególnych rozdziałach Alter Ego+ 3.

1. Wygląd- aspekty zewnętrzne i wewnętrzne- rola społeczna, zawodowa i prywatna.

2. Konsumpcja- zakupy, wydatki, zakupy w sieci.

3.Życie szkolne i uniwersyteckie.

4. Środki informacji, radio i telewizja, Internet

5. Akcje charytatywne, wzajemna pomoc.

6. Życie kulturalne, spektakle, koncerty, recenzje.

7.Ekologia, ochrona środowiska, rozwój miast.

8.Prawo i sądownictwo w życiu codziennym.

9.Podróże frankofońskie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko
Prowadzący grup: Jerzy Koniecko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Dalsze pogłębianie wiedzy i umiejętności rozumienia ze słuchu, umiejętność dyskusji, wyrażania własnego zdania na dany temat , spontaniczne wchodzenie w interakcje z rozmówcą.

Pełny opis:

1. Ćwiczenie/doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu.

2. Ćwiczenie/doskonalenie umiejętności rozumienia tekstów. czytanych

3. Ćwiczenie/doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej na podstawie słyszanych nagrań lub tekstów czytanych.

4. Ćwiczenie/doskonalenie umiejętności reagowania językowego (dyskusje, negocjacje, itp.).

Tematyka i problematyka nagrań, tekstów, dyskusji i wszelkich wypowiedzi ustnych określona w poszczególnych rozdziałach Alter Ego+ 3.

1. Wygląd- aspekty zewnętrzne i wewnętrzne- rola społeczna, zawodowa i prywatna.

2. Konsumpcja- zakupy, wydatki, zakupy w sieci.

3.Życie szkolne i uniwersyteckie.

4. Środki informacji, radio i telewizja, Internet

5. Akcje charytatywne, wzajemna pomoc.

6. Życie kulturalne, spektakle, koncerty, recenzje.

7.Ekologia, ochrona środowiska, rozwój miast.

8.Prawo i sądownictwo w życiu codziennym.

9.Podróże frankofońskie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.