Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język francuski w sektorze usług

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-HF1-3JFU Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język francuski w sektorze usług
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Opanowanie niezbędnego słownictwa oraz struktur gramatycznych, leksykalnych i składni0wych typowych dla języka francuskiego w sektorze szeroko pojętych usług.

Skrócony opis:

Student w trakcie zajęć zapoznaje się ze słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi stosowanymi w sektorze usług.Poznaje również sposób funkcjonowania i ofertę usług w różnych sektorach gospodarki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny do wyboru , MK_8

Rodzaj studiów/semestr: 3 rok, 5 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: Filologia, specjalność: Język francuski ( od podstaw) z hiszpańskim

Wymagania wstępne: znajomość języka francuskiego na poziomie B2 (ESOKJ)

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczenia

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, tłumaczenia pisemne

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do zajęć: 35 godzin

udział w konsultacjach: 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia: 2 godziny

Obecność na zaliczeniu: 2 godziny

Razem: 75 godzin

Literatura:

Steel Ross, Civilisation progressive du français, CLE 2004

Anne-Marie Calmy, Le françcais du tourisme, Hachete 2004

Jean-Louis Penfornis, Affaires. com, Cle International 2003

Artukuły prasowe, materiały audio

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozróżnia konteksty użycia określonych struktur leksykalnych i gramatycznych K-W04

2. Student potrafi zastosować w mowie i piśmie niezbędne struktury składniowe i podstawową terminologię typową dla szeroko pojętej dziedziny usług K_U08, K_U14

3. Student ćwiczy prowadzenie rozmów na tematy profesjonalne K_U09, K_U13, K_U14

4. Student Świadomie kształtuje własne kompetencje językowe K-K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, pisemnych testach.

Skala ocen: 60%-dst, 70%- dst plus, 80% - db, 85%-db plus, 90%- bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Christine Martinez
Prowadzący grup: Christine Martinez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów ze słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi stosowanymi w sektorze usług. Student poznaje również sposób funkcjonowania o ofertę usług w różnych sektorach gospodarki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny do wyboru , MK_8

Rodzaj studiów/semestr: 3 rok, 5 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: Filologia, specjalność: Język francuski ( od podstaw) z hiszpańskim

Wymagania wstępne: znajomość języka francuskiego na poziomie B2 (ESOKJ)

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczenia

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, tłumaczenia pisemne

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do zajęć: 35 godzin

udział w konsultacjach: 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia: 2 godziny

Obecność na zaliczeniu: 2 godziny

Razem: 75 godzin

Literatura:

Steel Ross, Civilisation progressive du français, CLE 2004

Anne-Marie Calmy, Le françcais du tourisme, Hachete 2004

Jean-Louis Penfornis, Affaires. com, Cle International 2003

Artukuły prasowe, materiały audio

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko
Prowadzący grup: Jerzy Koniecko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów ze słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi stosowanymi w sektorze usług. Student poznaje również sposób funkcjonowania o ofertę usług w różnych sektorach gospodarki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny do wyboru , MK_8

Rodzaj studiów/semestr: 3 rok, 5 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: Filologia, specjalność: Język francuski ( od podstaw) z hiszpańskim

Wymagania wstępne: znajomość języka francuskiego na poziomie B2 (ESOKJ)

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczenia

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, tłumaczenia pisemne

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do zajęć: 35 godzin

udział w konsultacjach: 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia: 2 godziny

Obecność na zaliczeniu: 2 godziny

Razem: 75 godzin

Literatura:

Steel Ross, Civilisation progressive du français, CLE 2004

Anne-Marie Calmy, Le françcais du tourisme, Hachete 2004

Jean-Louis Penfornis, Affaires. com, Cle International 2003

Artukuły prasowe, materiały audio

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.