Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawniczy język francuski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-HF1-3PRFs Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawniczy język francuski
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student zapoznaje się ze słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi stosowanymi w dokumentach prawnych.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z elementami prawa, słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi stosowanymi w dokumentach prawnych oraz zdobycie ogólnej wiedzy na temat francuskiego i europejskiego systemu prawnego

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów- Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny do wyboru, MK_8

Rok studiów/semestr: 3 rok, 6 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: Filologia, specjalność: Język francuski (od podstaw) z angielskim- profil tłumaczeniowy

Wymagania wstępne: Znajomość języka francuskiego na poziomie B2 (ESOKJ)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia, tłumaczenia pisemne

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 35 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia: 6 godzin

Obecność na zaliczeniu: 2 godziny

Razem: 75 godzin

Literatura:

J'L. Penfornis, Le français du droit, 1999, Michel Soignet, Le Francais Juridique, Hachette, 2004

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozróżnia konteksty użycia określonych struktur leksykalnych, gramatycznych K- W04

2. Student potrafi zastosować w mowie i piśmie niezbędne struktury składniowe i podstawową terminologię typową dla tekstów prawniczych K_U08, K_U14

3. Student ćwiczy prowadzenie rozmów na tematy profesjonalne.K_U09, K_U13, K_U14

4. Student świadomie kształtuje własne kompetencje językowe K-K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, pisemnych testów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.