Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia chrześcijańska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-2KON28 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia chrześcijańska
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w tematykę z zakresu antropologii chrześcijaństwa wschodniego. Student potrafi porównywać podstawowe zagadnienia antropologii chrześcijaństwa wschodniego z zagadnieniami antropologii chrześcijaństwa zachodniego, wskazując na ich wspólne i odmienne elementy. Słuchacze w bardziej pogłębiony sposób postrzegają własną tożsamość wyznaniową, odnosząc się do szeroko rozumianej antropologii chrześcijańskiej.

Pełny opis:

• Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu. Uściślenie pojęć;

• Współczesne wyzwania chrześcijaństwa;

• Antropologia chrześcijańska czy antropologia teologiczna?;

• Ontologia, spór pomiędzy kreacjonizmem a ewolucjonizmem;

• Antropologia chrześcijańska w ujęciu chrystologicznym;

• Antropologia chrześcijańska w ujęciu soteriologicznym;

• Antropologia chrześcijańska w ujęciu eschatologicznym;

• Amartologia - grzech pierworodny, skutki grzechu;

• Antropologia w dziełach wybranych współczesnych teologów prawosławnych;

• Podsumowanie zajęć i zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

• Janusz Barański, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007;

• Krzysztof Leśniewski, Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz...? Podstawowe idee współczesnej antropologii prawosławnej, Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, 2015, s. 162;

• Ks. Krzysztof Gryz, Antropologia przebóstwienia. Obraz człowieka w teologii prawosławnej, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2009;

• прот. Вадим Леонов, Основы православной антропологии, Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церквии, Москва 2013.

Efekty uczenia się:

Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu specyfiki przedmiotu – egzamin ustny;

Student rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu antropologii chrześcijańskiej – egzamin ustny;

Student potrafi właściwie analizować oraz dokonać interpretacji zastanych źródeł dotyczących procesów oraz zjawisk o charakterze antropologiczno-kulturowym – egzamin ustny;

Student potrafi poprawnie formułować oceny oraz komentować bieżące wydarzenia, procesy lub zjawiska o charakterze antropologiczno-kulturowym – egzamin ustny;

Student potrafi w sposób samodzielny zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze – egzamin ustny;

Student wykazuje zdolność do formułowania ocen dotyczących podstawowych kwestii z zakresu antropologii chrześcijańskiej – egzamin ustny;

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji chrześcijańskiej regionu, Polski, Europy – egzamin ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, dyskusja – egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kazimierowicz
Prowadzący grup: Dariusz Kazimierowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.