Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Multimedia w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS2-2MUK Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Multimedia w kulturze
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zastosowania multimediów w kulturze.

Tematyka zajęć obejmuje omówienie podziału na tradycyjne media, multimedia i hipermedia, kategoryzację i główne cechy multimediów.

Omówione są możliwości multimediów, hipermediów, mediów społecznościowych i technologii mobilnych dla kultury

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia ukazują zmianę nowych mediów od ery Web 1.0 do Web 4.0 oraz nowe modele przekazywania treści kultury. Studenci poznają wybrane narzędzia multimedialne, narzędzia social media oraz aplikacje mobilne w instytucjach kultury, a także artystyczne sposoby wykorzystania multimediów i technologii mobilnych. Podsumowaniem zajęć jest projekt egzaminacyjny – scenariusz (wdrożenie wersji beta) aplikacji transmedialnej dla instytucji artystycznej lub kulturalnej.

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu/Status przedmiotu – przedmiot obowiązkowy, Moduł 4 przedmiot specjalnościowy, specjalność filmoznawstwo – medioznawstwo

Rok studiów /semestr: 2 rok semestr 4, studia II stopnia

Dziedzina nauk humanistycznych, kulturoznawstwo

Wymagania wstępne: Znajomość technik informatycznych na poziomie podstawowym

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 h / laboratorium.

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności: Liczba godzin:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) 30 h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 15 h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 10 h

Udział w konsultacjach / konsultacjach online związanych z zajęciami 22 h

Realizacja zadań projektowych 23 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim

Razem: 100 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin / Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30h+22h =52h / 2,6 ECTS

- o charakterze praktycznym 15h +10h+23h = 48h / 2,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wieczorkowska A., Multimedia. Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2008, seria: Podręczniki akademickie, tom serii: 30

2. Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.

3. Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej XX w. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

4. Kaim A., Design Thinking w kulturze. Myślenie projektowe krok po kroku, Gdynia 2019 (ebook)

Literatura uzupełniająca

1. Jankowski M., Elementy grafiki komputerowej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.

2. Lenar P., Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych, Helion, Gliwice 2008.

3. Malina W., Podstawy cyfrowego przetwarzania obrazów, Wydawnictwo EXIT, Warszawa 2002.

4. Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, WAiP, Warszawa 2006

5. Zimek R., ABC grafiki komputerowej, Wyd. Helion, Gliwice 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Zna podstawy cyfrowego przetwarzania obrazu i dźwięku

2. Ma podstawową wiedzę o specjalistycznym oprogramowaniu służącym do produkcji multimedialnej

3. Ma znajomość zasad funkcjonowania nowoczesnych stron i portali internetowych

4. Zna podstawowe elementy produkcji filmów DVD, produkcji fonograficznej, wydawnictw on-line

5. Zna podstawowe narzędzia Web 2.0 oraz podstawowe formy prezentacji treści w Internecie

6. Zna podstawowe zasady przygotowania serwisów informacyjnych on-line

7. Zna narzędzia edycji dźwięku, obrazu, wideo i animacji komputerowej

8. Zna podstawy funkcjonowania systemów e-learningowych K_W02, K_W03, K_W08, K_W10, K_W12, K_W14

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi przygotować informacje do publikowania w multimediach lub on-line

2. Potrafi wykorzystywać najnowsze technologie multimedialne i hipermedialne w projektach artystycznych i kulturalnych.

3. Potrafi przygotować projekt wykorzystujący narzędzia multimedialne i hipermedialne dla celów edukacji kulturalnej, twórczości artystycznej, popularyzacji, promocji i dystrybucji kultury

K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_U09,K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozwija umiejętność pracy i komunikacji grupie

2. Potrafi wykorzystywać najnowsze technologie multimedialne i hipermedialne w komunikacji społecznej

3. Potrafi komunikować się z wykorzystaniem technologii ICT

4. Ma świadomość znaczenia multimediów i aplikacji edukacyjnych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym

5. Rozumie koncepcję wirtualnej (sieciowej) społeczności i reguł komunikacji w cyberprzestrzeni

6. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w zakresie zastosowania mediów audialnych w pracy w sferze kultury i sztuki

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06

K_K07, K_K08, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: prezentacje, zajęcia laboratoryjne, konsultacje, warsztaty grupowe, projekt).

Forma zaliczenia przedmiotu: aktywność na zajęciach, prezentacje studentów, projekt egzaminacyjny - egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zastosowania multimediów w kulturze.

Tematyka zajęć obejmuje omówienie podziału na tradycyjne media, multimedia i hipermedia, kategoryzację i główne cechy multimediów.

Omówione są możliwości multimediów, hipermediów, mediów społecznościowych i technologii mobilnych dla kultury

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu/Status przedmiotu – przedmiot obowiązkowy, Moduł 4 przedmiot specjalnościowy, specjalność filmoznawstwo – medioznawstwo

Rok studiów /semestr: 2 rok semestr 4, studia II stopnia

Dziedzina nauk humanistycznych, kulturoznawstwo

Wymagania wstępne: Znajomość technik informatycznych na poziomie podstawowym

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 h / laboratorium.

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności: Liczba godzin:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) 30 h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 15 h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 10 h

Udział w konsultacjach / konsultacjach online związanych z zajęciami 22 h

Realizacja zadań projektowych 23 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim

Razem: 100 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin / Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30h+22h =52h / 2,6 ECTS

- o charakterze praktycznym 15h +10h+23h = 48h / 2,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wieczorkowska A., Multimedia. Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2008, seria: Podręczniki akademickie, tom serii: 30

2. Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.

3. Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej XX w. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

1. Jankowski M., Elementy grafiki komputerowej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.

2. Lenar P., Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych, Helion, Gliwice 2008.

3. Malina W., Podstawy cyfrowego przetwarzania obrazów, Wydawnictwo EXIT, Warszawa 2002.

4. Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, WAiP, Warszawa 2006

5. Zimek R., ABC grafiki komputerowej, Wyd. Helion, Gliwice 2004.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zastosowania multimediów w kulturze.

Tematyka zajęć obejmuje omówienie podziału na tradycyjne media, multimedia i hipermedia, kategoryzację i główne cechy multimediów.

Omówione są możliwości multimediów, hipermediów, mediów społecznościowych i technologii mobilnych dla kultury

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu/Status przedmiotu – przedmiot obowiązkowy, Moduł 4 przedmiot specjalnościowy, specjalność filmoznawstwo – medioznawstwo

Rok studiów /semestr: 2 rok semestr 4, studia II stopnia

Dziedzina nauk humanistycznych, kulturoznawstwo

Wymagania wstępne: Znajomość technik informatycznych na poziomie podstawowym

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 h / laboratorium.

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności: Liczba godzin:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) 30 h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 15 h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 10 h

Udział w konsultacjach / konsultacjach online związanych z zajęciami 22 h

Realizacja zadań projektowych 23 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim

Razem: 100 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin / Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30h+22h =52h / 2,6 ECTS

- o charakterze praktycznym 15h +10h+23h = 48h / 2,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wieczorkowska A., Multimedia. Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2008, seria: Podręczniki akademickie, tom serii: 30

2. Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.

3. Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej XX w. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

4. Kaim A., Design Thinking w kulturze. Myślenie projektowe krok po kroku, Gdynia 2019 (ebook)

Literatura uzupełniająca

1. Jankowski M., Elementy grafiki komputerowej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.

2. Lenar P., Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych, Helion, Gliwice 2008.

3. Malina W., Podstawy cyfrowego przetwarzania obrazów, Wydawnictwo EXIT, Warszawa 2002.

4. Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, WAiP, Warszawa 2006

5. Zimek R., ABC grafiki komputerowej, Wyd. Helion, Gliwice 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.