Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formy publikacji cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-2FPC Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Formy publikacji cyfrowej
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe
warsztatowe

Założenia (opisowo):

Zaznajomienie studentów z zasadami redakcji tekstów i wykształcenie u nich umiejętności przygotowania różnorodnych tekstów do druku. Rozwijanie kompetencji w zakresie redakcji

i korekty tekstów ze szczególnym uwzględnieniem poprawności językowej.


Skrócony opis:

Przygotowanie tekstów do wydania. Znaki korektorskie. Różne sposoby cytowania i przytaczania. Redagowanie tekstu głównego i pobocznego. Opracowanie i korekta materiałów wprowadzających. Redagowanie przypisów, bibliografii, indeksów. Wprowadzanie materiałów ilustrujących do tekstu. Opracowanie materiałów informacyjno-pomocniczych. Redakcja tekstu z uwzględnieniem poprawności ortograficznej

i interpunkcyjnej.

Pełny opis:

1. Przygotowanie tekstu do wydania pod względem językowym (adiustacja, redakcja językowa, korekta. Znaki korektorskie. Działania korektorskie w programie Word Microsoft („recenzja”)). (2 godz.)

2. Ortograficzne opracowanie tekstu (zasady, zalety i ograniczenia korektora elektronicznego). (4 godz.)

Karpowicz T., Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, Warszawa 2011.

3. Korekta dotycząca stosowania wielkich liter w tekstach (zasady użycia wielkich liter w języku polskim, zakres swobody autorskiej w tym zakresie). (2 godz.)

Karpowicz T., Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, Warszawa 2011.

4. Pisownia łączna, rozdzielna i z dywizem. (2 godz.)

Karpowicz T., Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, Warszawa 2011.

5. Zakres wariantywności poprawnego zapisu wyrazów w polskich tekstach. Homofony – wyrazy, które należy zapisywać różnie w zależności od znaczenia. (2 godz.)

Karpowicz T., Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, Warszawa 2011.

6. Dzielenie wyrazów w tekście drukowanym. (2 godz.)

Karpowicz T., Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, Warszawa 2011.

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 1.11)

7. Znaki wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe, odstępy (spacjowanie), podział tekstu na wiersze. (2 godz.) Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 3)

8. Korekta interpunkcyjna tekstu. (4 godz.)

Karpowicz T., Dyskusyjne zagadnienia interpunkcyjne w praktyce zawodowej korektorów i redaktorów językowych, Warszawa 2011.

9. Tekst główny i teksty poboczne, formatowanie, akapity, wcięcia, wyróżnienia. (2 godz.)

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 1.12, 2)

10. Różne sposoby cytowania i przytaczania. Tytuły książek, czasopism i innych dokumentów przytaczane w tekście. (4 godz.)

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 10)

11. Redagowanie przypisów, bibliografii, indeksów, wprowadzanie materiałów ilustrujących do tekstu. (4 godz.)

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 11, 12, 13)

12. Podział tekstu. Tytuły partii tekstu. Opracowanie materiałów informacyjno-pomocniczych. (4 godz.)

(karty tytułowe, spis treści: zasady opracowania spisu treści, analiza różnych układów spisu treści, spis treści a żywa pagina, boczek, register, wykaz skrótów (ideogramy, skróty, piktogramy i symbole graficzne), wykaz ilustracji)

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 16)

13. Opracowanie i korekta materiałów wprowadzających. (4 godz.)

(motto, dedykacja, przedmowa, podziękowania, życiorys)

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 14)

14. Przygotowanie biogramu i streszczenia. (4 godz.)

(biogram, abstrakt, streszczenie w języku polskim, streszczenie obcojęzyczne)

Wolańska E. i in., Jak pisać i redagować. Poradnik edytora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2010. (abstrakt, biogram)

15. Cyfrowe, cyfrowo-słowne i symboliczne elementy tekstu. Redakcja a estetyka tekstu. (2 godz.)

(liczby i numery, jednostki miar i wielkości mierzalne; cechy strukturalne, wyróżnienia, rola prostoty)

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz.6, 7, 8)

16. Redakcja i korekta tekstów naukowych. (4 godz.)

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001. (rozdz. IV)

(materiały autentyczne)

17. Redakcja i korekta tekstów literackich. (4 godz.)

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 18, wybór)

(Materiały autentyczne)

18. Przygotowanie do druku tekstów publicystycznych. (4 godz.)

Furman W., Gatunki dziennikarskie w praktyce redakcyjnej, [w:] Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2009. (1.3. Adjustacja)

Garbal Ł., Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 18, wybór)

(materiały autentyczne)

19. Opracowanie tekstów użytkowych. (2 godz.)

(CV, list motywacyjny; wybór z podanych lektur)

Bańkowska E. i in., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.

Kuziak M., Rzepczyński S., Jak pisać?, Bielsko-Biała b.r.

Kasterski R., Jak pisać? 2, Bielsko-Biała 2003.

Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.

20. Ćwiczenia sprawdzające umiejętności redakcyjno-korektorskich. (2 godz.)

Literatura:

Furman W., Gatunki dziennikarskie w praktyce redakcyjnej, [w:] Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2009. (1.3. Adjustacja)

Garbal Ł., Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

Wolańska E. i in., Jak pisać i redagować. Poradnik edytora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2010.

Wolański A., Streszczenie jako ponadgatunkowa forma przetwarzania komunikatu, [w:] Bańkowska E. i in., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003. (rozdz. 13)

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Sztuka pisania. Przewodnik

po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

1. Student zna/rozróżnia/dobiera znaki korektorskie. FP1_W09

2. Student rozpoznaje elementy tekstu. FP1_W09

3. Student redaguje teksty (z wykorzystaniem znaków korektorskich) FP1_U10

FP1_U02

4. Student pisze teksty obudowujące. FP1_U10

5. Student dba o ostateczną postać tekstu przeznaczonego do druku. FP1_K05

Metody i kryteria oceniania:

Liczby godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 4

Nieobecność należy zaliczyć ustnie w czasie dyżuru osoby prowadzącej przedmiot.

Zaliczenie: pisemne zaliczenie przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Korotkich
Prowadzący grup: Krzysztof Korotkich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe
warsztatowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie tekstów do wydania. Znaki korektorskie. Różne sposoby cytowania i przytaczania. Redagowanie tekstu głównego i pobocznego. Opracowanie i korekta materiałów wprowadzających. Redagowanie przypisów, bibliografii, indeksów. Wprowadzanie materiałów ilustrujących do tekstu. Opracowanie materiałów informacyjno-pomocniczych. Redakcja tekstu z uwzględnieniem poprawności ortograficznej

i interpunkcyjnej.

Pełny opis:

1. Przygotowanie tekstu do wydania pod względem językowym (adiustacja, redakcja językowa, korekta. Znaki korektorskie. Działania korektorskie w programie Word Microsoft („recenzja”)). (2 godz.)

2. Ortograficzne opracowanie tekstu (zasady, zalety i ograniczenia korektora elektronicznego). (4 godz.)

Karpowicz T., Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, Warszawa 2011.

3. Korekta dotycząca stosowania wielkich liter w tekstach (zasady użycia wielkich liter w języku polskim, zakres swobody autorskiej w tym zakresie). (2 godz.)

Karpowicz T., Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, Warszawa 2011.

4. Pisownia łączna, rozdzielna i z dywizem. (2 godz.)

Karpowicz T., Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, Warszawa 2011.

5. Zakres wariantywności poprawnego zapisu wyrazów w polskich tekstach. Homofony – wyrazy, które należy zapisywać różnie w zależności od znaczenia. (2 godz.)

Karpowicz T., Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, Warszawa 2011.

6. Dzielenie wyrazów w tekście drukowanym. (1 godz.)

Karpowicz T., Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, Warszawa 2011.

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 1.11)

Znaki wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe, odstępy (spacjowanie), podział tekstu na wiersze. (1 godz.) Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 3)

7. Korekta interpunkcyjna tekstu. (4 godz.)

Karpowicz T., Dyskusyjne zagadnienia interpunkcyjne w praktyce zawodowej korektorów i redaktorów językowych, Warszawa 2011.

Tekst główny i teksty poboczne, formatowanie, akapity, wcięcia, wyróżnienia. (2 godz.)

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 1.12, 2)

8. Różne sposoby cytowania i przytaczania. Tytuły książek, czasopism i innych dokumentów przytaczane w tekście. (4 godz.)

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 10)

Redagowanie przypisów, bibliografii, indeksów, wprowadzanie materiałów ilustrujących do tekstu. (4 godz.)

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 11, 12, 13)

9. Podział tekstu. Tytuły partii tekstu. Opracowanie materiałów informacyjno-pomocniczych. (4 godz.)

(karty tytułowe, spis treści: zasady opracowania spisu treści, analiza różnych układów spisu treści, spis treści a żywa pagina, boczek, register, wykaz skrótów (ideogramy, skróty, piktogramy i symbole graficzne), wykaz ilustracji)

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 16)

10. Opracowanie i korekta materiałów wprowadzających. (2 godz.)

(motto, dedykacja, przedmowa, podziękowania, życiorys)

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 14)

Przygotowanie biogramu i streszczenia. (2 godz.)

(biogram, abstrakt, streszczenie w języku polskim, streszczenie obcojęzyczne)

Wolańska E. i in., Jak pisać i redagować. Poradnik edytora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2010. (abstrakt, biogram)

11. Cyfrowe, cyfrowo-słowne i symboliczne elementy tekstu. Redakcja a estetyka tekstu. (2 godz.)

(liczby i numery, jednostki miar i wielkości mierzalne; cechy strukturalne, wyróżnienia, rola prostoty)

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz.6, 7, 8)

12. Redakcja i korekta tekstów naukowych. (4 godz.)

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001. (rozdz. IV)

(materiały autentyczne)

13. Redakcja i korekta tekstów literackich. (2 godz.)

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 18, wybór)

(Materiały autentyczne)

14. Przygotowanie do druku tekstów publicystycznych. (4 godz.)

Furman W., Gatunki dziennikarskie w praktyce redakcyjnej, [w:] Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2009. (1.3. Adjustacja)

Garbal Ł., Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008. (rozdz. 18, wybór)

(materiały autentyczne)

15. Opracowanie tekstów użytkowych. (2 godz.)

(CV, list motywacyjny; wybór z podanych lektur)

Bańkowska E. i in., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.

Kuziak M., Rzepczyński S., Jak pisać?, Bielsko-Biała b.r.

Kasterski R., Jak pisać? 2, Bielsko-Biała 2003.

Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.

Literatura:

Furman W., Gatunki dziennikarskie w praktyce redakcyjnej, [w:] Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2009. (1.3. Adjustacja)

Garbal Ł., Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

Wolańska E. i in., Jak pisać i redagować. Poradnik edytora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2010.

Wolański A., Streszczenie jako ponadgatunkowa forma przetwarzania komunikatu, [w:] Bańkowska E. i in., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003. (rozdz. 13)

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Sztuka pisania. Przewodnik

po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.