Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie publikacji cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-3PPC Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Projektowanie publikacji cyfrowej
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do samodzielnego przygotowania publikacji dziennikarskiej dowolnego gatunku. Student pod opieką wykładowcy tworzy publikację na wybrany przez siebie temat, która jest wspólnie omawiana na forum grupy w celu jej doskonalenia.

Student przygotowuje samodzielnie materiał dziennikarski na wybrany przez siebie temat, zachowując kolejność pracy: scenariusz, zebranie materiału, kwerenda, wywiad/nagranie, opracowanie materiału, redakcja itp. Efekty poszczególnych etapów pracy są omawiane na forum grupy. Najlepsze prace, wybrane przez media regionalne, mają być emitowane za zgoda autorów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu tworzenia nowoczesnych, elektronicznych form przekazu informacji oraz ich publikacji w Internecie.

W efekcie zajęć student:

– definiuje gatunki dziennikarskie wykorzystywane w mediach elektronicznych,

– zna ograniczenia i zalety dziennikarskich form multimedialnych,

– nazywa i klasyfikuje podstawowe metody, techniki i narzędzia dziennikarstwa multimedialnego,

– zna i objaśnia zasady tworzenia dziennikarskich form multimedialnych.

Na tej podstawie student umie samodzielnie stworzyć i opublikować materiał dziennikarski na dowolny temat będący w zakresie jego zainteresowań, tj.:

– trafnie selekcjonuje najważniejsze informacje,

– racjonalnie dobiera formy, metody, techniki i narzędzia,

– opracowuje harmonogram jego realizacji,

– samodzielnie publikuje w Internecie.

Po zakończeniu zajęć student:

– posiada nastawienie na elastyczność w doborze form, metod, technik i narzędzi na etapie planowania i realizacji multimedialnych materiałów dziennikarskich,

– ma gotowość do współdziałania i dzielenia się własnymi doświadczeniami z innymi,

– jest przekonany o istnieniu wielu alternatywnych dróg prowadzących do osiągania zakładanych celów.

....................................................................

Treści merytoryczne przedmiotu :

- zasady pracy w redakcji multimedialnej

- podstawy publikacji w Internecie

- selekcja informacji

- research/dokumentacja tematu

- multimedialne formy przekazu informacji

- podstawy opowiadania obrazem

- scenariusz i konstrukcja materiału dziennikarskiego

- realizacja video

- prezentacja informacji przed kamerą

- organizacja postprodukcji

- podstawy montażu video

- podstawy publikacji w Internecie.

Zakres dziedzinowy:

dziennikarstwo, komunikacja społeczna, media

Sposób realizacji:

Podczas trwania kursu studenci tworzą redakcję serwisu internetowego. Mają przydzielone zadania i realizują multimedialne materiały dziennikarskie. Po zatwierdzeniu przez prowadzącego są one publikowane w Internecie.

Literatura:

Denning D. E., Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa 2002.

• Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, Warszawa 2002.

• Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2004.

• Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej. Przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy, red. M. Juda, Lublin 2002.

• Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005.

• Sitarski P., Rozmowa z cyfrowym cieniem, Kraków 2002.

• Kluszczyński R. W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001.

• Łotman J., „Montaż”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

• Wójcik J., „Podstawowe elementy języka filmu”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa 2002

• Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1997

• Murch Walter, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2006

• Mascelli Joseph V., 5 tajników warsztatu filmowego, 2007

• Arijon Daniel, Gramatyka języka filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2008

• Przedpełska-Bieniek Małgorzata, Dźwięk w filmie, Warszawa 2006

• Curran Bernard Sheila, Film dokumentalny. Kreatywne opowiadanie, 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Korotkich
Prowadzący grup: Krzysztof Korotkich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do samodzielnego przygotowania publikacji dziennikarskiej dowolnego gatunku. Student pod opieką wykładowcy tworzy publikację na wybrany przez siebie temat, która jest wspólnie omawiana na forum grupy w celu jej doskonalenia.

Student przygotowuje samodzielnie materiał dziennikarski na wybrany przez siebie temat, zachowując kolejność pracy: scenariusz, zebranie materiału, kwerenda, wywiad/nagranie, opracowanie materiału, redakcja itp. Efekty poszczególnych etapów pracy są omawiane na forum grupy. Najlepsze prace, wybrane przez media regionalne, mają być emitowane za zgoda autorów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu tworzenia nowoczesnych, elektronicznych form przekazu informacji oraz ich publikacji w Internecie.

W efekcie zajęć student:

– definiuje gatunki dziennikarskie wykorzystywane w mediach elektronicznych,

– zna ograniczenia i zalety dziennikarskich form multimedialnych,

– nazywa i klasyfikuje podstawowe metody, techniki i narzędzia dziennikarstwa multimedialnego,

– zna i objaśnia zasady tworzenia dziennikarskich form multimedialnych.

Na tej podstawie student umie samodzielnie stworzyć i opublikować materiał dziennikarski na dowolny temat będący w zakresie jego zainteresowań, tj.:

– trafnie selekcjonuje najważniejsze informacje,

– racjonalnie dobiera formy, metody, techniki i narzędzia,

– opracowuje harmonogram jego realizacji,

– samodzielnie publikuje w Internecie.

Po zakończeniu zajęć student:

– posiada nastawienie na elastyczność w doborze form, metod, technik i narzędzi na etapie planowania i realizacji multimedialnych materiałów dziennikarskich,

– ma gotowość do współdziałania i dzielenia się własnymi doświadczeniami z innymi,

– jest przekonany o istnieniu wielu alternatywnych dróg prowadzących do osiągania zakładanych celów.

....................................................................

Treści merytoryczne przedmiotu :

- zasady pracy w redakcji multimedialnej

- podstawy publikacji w Internecie

- selekcja informacji

- research/dokumentacja tematu

- multimedialne formy przekazu informacji

- podstawy opowiadania obrazem

- scenariusz i konstrukcja materiału dziennikarskiego

- realizacja video

- prezentacja informacji przed kamerą

- organizacja postprodukcji

- podstawy montażu video

- podstawy publikacji w Internecie.

Zakres dziedzinowy:

dziennikarstwo, komunikacja społeczna, media

Sposób realizacji:

Podczas trwania kursu studenci tworzą redakcję serwisu internetowego. Mają przydzielone zadania i realizują multimedialne materiały dziennikarskie. Po zatwierdzeniu przez prowadzącego są one publikowane w Internecie.

Literatura:

Denning D. E., Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa 2002.

• Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, Warszawa 2002.

• Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2004.

• Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej. Przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy, red. M. Juda, Lublin 2002.

• Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005.

• Sitarski P., Rozmowa z cyfrowym cieniem, Kraków 2002.

• Kluszczyński R. W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001.

• Łotman J., „Montaż”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

• Wójcik J., „Podstawowe elementy języka filmu”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa 2002

• Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1997

• Murch Walter, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2006

• Mascelli Joseph V., 5 tajników warsztatu filmowego, 2007

• Arijon Daniel, Gramatyka języka filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2008

• Przedpełska-Bieniek Małgorzata, Dźwięk w filmie, Warszawa 2006

• Curran Bernard Sheila, Film dokumentalny. Kreatywne opowiadanie, 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.