Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł - przedmiot obszaru nauk spolecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-RK1-1SPO Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł - przedmiot obszaru nauk spolecznych
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej komunikacja językowa w sferze biznesu-przedm. obowiązkowe
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 1 rok sem.letni 1 stopień
Strona przedmiotu: http://www.calculemus.org/lect/mns/index.html
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Skoncentrowano się na metodologii badań w naukach społecznych.

Podstawowym celem dydaktycznym jest wyjaśnienie struktury procesu badawczego poparte praktyczną koncepcją pracy badawczej.

Studenci powinni nabyć umiejętność rozumienia podstawowych pojęć w metodologii badań wraz z możliwością ich samodzielnego opisu, interpretacji i analizy.

Analiza taka wymaga narzędzi logicznych – środka na wzmocnienie ludzkiej zdolności rozumienia, potrzebnych do ścisłego formułowania myśli i unikania błędów logicznych w rozumowaniach:

i)formułowanie hipotez i umiejętność ich sprawdzania,

ii)logiczna analiza tekstów języka naturalnego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_31.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, metodologia badań

Rok studiów/semestr: 1/2.

Wymagania wstępne:

Liczba godzin: 30 konwersatorium.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach = 30 godzin, lektura = 30 godzin.

Wskaźniki ilościowe: konwersatorium = 30 godzin, przygotowanie do ćwiczeń = 30 godzin.

Literatura:

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa, 1985.

Max Weber, Obiektywność poznania społeczno-naukowego. Poznań, 2004.

M. Omyła, Logika - wybrane zagadnienia, WSiP Warszawa, 1987.

Efekty kształcenia:

- Wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii z zakresu metodologii badań nauk społecznych - K_W03

- Potrafi ocenić przydatność metodologii w badaniach społecznych - K_U01

- Rozwija akceptującą postawę wobec metod naukowych (logicznych) - K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia praktyczne, sprawdzian pisemny, maksymalnie 3 nieobecności, odrabiane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Charytoniuk-Michiej, Roman Matuszewski
Prowadzący grup: Grażyna Charytoniuk-Michiej, Roman Matuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (w trakcie)

Okres: 2017-10-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.