Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-RS1-2TIN Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość obsługi komputera i jego peryferiów, systemów operacyjnych oraz programów użytkowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Treści kształcenia realizowane w ramach przedmiotu są ukierunkowane na rozwijanie umiejętności zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania danych w postaci elektronicznej (dokumentów tekstowych, zdjęć, muzyki, filmów itd.) za pomocą środków technologii informacyjnej, tzn. komputera, urządzeń z nim współpracujących oraz oprogramowania użytkowego. Duży nacisk jest kładziony na uświadomienie potrzeby respektowania praw autorskich i poszanowania własności intelektualnej, jak również konieczności ochrony własnej prywatności oraz danych przechowywanych na elektronicznych nośnikach informacji. Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują kilka modułów: edycję tekstu, arkusz kalkulacyjny, korzystanie z zasobów Internetu oraz bezpieczeństwo w sieci WWW, tworzenie stron internetowych, podstawy grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej.

Pełny opis:

I. Podstawy technologii informacyjnej oraz użytkowanie komputera

1. Zasoby fizyczne komputera:

- jednostka centralna i jej podzespoły;

- urządzenia peryferyjne – instalacja i obsługa drukarki, monitora, klawiatury, myszy, skanera, głośników itd.

2. Oprogramowanie:

- systemy operacyjne – rodzaje;

- programy użytkowe – rodzaje, przeznaczenie, de/instalacja.

3. Zasoby logiczne komputera (pliki i foldery):

- eksploracja zasobów logicznych;

- operacje na plikach i folderach – kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, tworzenie, de/kompresja, zmiana nazwy, tworzenie skrótów, zmiana ikony.

4. Ustawienia pulpitu i konfiguracja systemu:

- zmiana ustawień daty, czasu;

- instalacja czcionek, języków i układów klawiatury;

- modyfikacja wyglądu pulpitu oraz jego elementów.

5. Bezpieczeństwo i ochrona danych:

- ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do komputera – zapory ogniowe (firewall’e);

- ochrona przed wirusami – programy antywirusowe.

II. Przetwarzanie tekstów

1. Tworzenie oraz redagowanie dokumentów:

- skróty klawiaturowe;

- zaawansowane operacje na czcionkach i akapitach;

- blokowanie tekstu za pomocą myszy i klawiatury;

- stosowanie przypisów;

- nagłówek i stopka;

- tabulatory;

- wypunktowanie, numeracja i listy wielopoziomowe;

- tabele;

- obramowanie i cieniowanie krawędzi;

- sortowanie danych;

- opcje języka i dzielenie wyrazów;

- narzędzie znajdź/zamień;

- wstawianie grafiki i autokształty.

2. Wielopoziomowość dokumentu:

- sekcje;

- style nagłówków – definiowanie i modyfikacja;

- automatyczna numeracja rozdziałów i podrozdziałów;

- automatyczny spis treści;

- skorowidz haseł.

3. Hiperłącza:

- wstawianie, usuwanie, modyfikowanie zakładek i hiperłączy.

III. Arkusz kalkulacyjny

1. Zarządzanie skoroszytami i arkuszami

- podstawowe dane dotyczące organizacji arkuszy;

- podstawowy warsztat operacji na argumentach komórki;

- ochrona i zabezpieczanie arkusza.

2. Komórki:

- adresowanie komórek;

- blokowanie wierszy i kolumn;

- formatowanie wyglądu i argumentów komórki;

- blokowanie komórek.

3. Formuły:

- podstawowe funkcje matematyczne, statystyczne i ekonomiczne;

- adresowanie względne, bezwzględne, mieszane;

- autouzupełnianie;

- zagnieżdżanie formuł.

4. Wykresy:

- wstawianie wykresów z szablonów i modyfikacja ich elementów składowych;

- zmiana zakresu danych;

- modyfikacja wykresów z wykorzystaniem autokształtów oraz zewnętrznych plików graficznych.

5. Operacje zaawansowane:

- pole kombi;

- tabela i opcje sortowania;

- formatowanie warunkowe.

IV. Globalne sieci komputerowe

1. Sieć WWW:

- zasady funkcjonowania sieci WWW.

2. Przeglądarki internetowe:

- rodzaje przeglądarek;

- konfiguracja ustawień przeglądarki pod kątem ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobistych oraz optymalizacji komfortu pracy.

3. Informacja:

- polskie i zagraniczne serwisy informacyjno-wyszukiwawcze;

- precyzyjne wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji – składania zapytań i operatory logiczne;

- zagadnienia związane z ochroną praw autorskich i poszanowaniem własności intelektualnej.

4. Komunikacja:

- korzystanie z poczty elektronicznej; wybór i konfiguracja klienta poczty;

- inne sposoby komunikowania się za pośrednictwem Internetu (Skype, Gadu-gadu, telefonia internetowa, bramki sms itd.).

V. Prezentacja w sieci WWW

1. Tworzenie dokumentu html w trybie graficznym:

- edytory WYSIWYG;

- podstawowe funkcje i polecenia edytorów graficznych

- tworzenie strony/witryny WWW.

2. Prezentacja w sieci WWW:

- darmowe hostingi i serwery;

- zakładanie konta i wydzielanie przestrzeni dyskowej na serwerze/hostingu http;

- publikacja pliku html za pomocą klienta ftp.

VI. Grafika menedżerska i prezentacyjna

1. Grafika menedżerska:

- podstawy obróbki plików graficznych;

- konwersja formatu plików graficznych;

- tworzenie prostych projektów graficznych.

2. Grafika prezentacyjna:

- wstawianie slajdów z szablonu i modyfikacja ich ilości, kolejności prezentacji oraz zawartości;

- operacje na czcionce i akapicie;

- wstawianie obiektów z plików graficznych;

- wstawianie obiektów z plików multimedialnych (dźwiękowych, video);

- efekty animacji niestandardowej oraz przejść pomiędzy slajdami; opcje chronometrażu;

- przygotowanie prezentacji do pokazu.

Literatura:

R. Altman, Po prostu Power Point 2003 PL, Warszawa 2004.

A. Biegańska, Grafika menedżerska i prezentacyjna, Wydawnictwo KISS, 2007.

E. Bowdur, Usługi w sieciach informatycznych, Wydawnictwo KISS, 2007.

B. Gaworska, H. Szantula, Podstawy technik informatycznych, Wydawnictwo KISS, 2007.

R. Lenert, Arkusze kalkulacyjne, Wydawnictwo KISS, 2007.

A. Mazur, Przetwarzanie tekstów, Wydawnictwo KISS, 2007.

A. Trawka, Użytkowanie komputerów, Wydawnictwo KISS, 2007.

J. Walkenbach, Excel 2003. Biblia, 2004.

K. Wojtuszkiewicz, Urządzenia techniki komputerowej, cz. I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

wszelkie dostępne publikacje i pomoce ze źródeł internetowych

Efekty uczenia się:

- student potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu budowy i obsługi urządzeń technologii informacyjnej oraz usług internetowych;

- pozyskując i przetwarzając informacje, student potrafi rozumieć zarówno konieczność respektowania praw autorskich i poszanowania własności intelektualnej, jak i potrzebę ochrony własnej prywatności oraz danych;

- student potrafi wykorzystać urządzenia technologii informacyjnej oraz odpowiednie oprogramowanie w celu wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania i dokumentowania różnego rodzaju informacji z różnych źródeł;

- student potrafi uświadomić potrzebę nieustannego śledzenia zmian, jakie współcześnie zachodzącą w obszarze technologii informacyjnej, oraz dostrzec wynikające z tego korzyści.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uzyskują zaliczenie przedmiotu podczas ostatniego spotkania, na którym wykonują zadania praktyczne podsumowujące materiał z całości semestru. Ocena końcowa z przedmiotu zależy od stopnia poprawności wykonanych w trakcie zaliczenia zadań, tempa ich realizacji oraz od frekwencji i aktywnego udziału w zajęciach w trakcie całego semestru. Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze bez obowiązku zaliczania; nieusprawiedliwione opuszczenie 10 godzin zajęć pozbawia możliwości zaliczenia przedmiotu i kwalifikuje do jego powtarzania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Korotkich, Mariusz Leś, Krzysztof Rutkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Korotkich, Mariusz Leś, Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.