Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-2JNI3 Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki 3
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki 3 0500-FS1-2JNI3
Język niemiecki 4 0500-FS1-2JNI4

Założenia (opisowo):

lektorat ma na celu rozwijanie umiejętności w obszarze wszystkich czterech sprawności językowych oraz wykorzystanie umiejętności do samodzielnego zdobywania wiedzy a także prezentowania jej efektów podczas zajęć

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat kształci w oparciu o wszystkie sprawności językowe:

a) ćwiczenie wymowy i intonacji;

b) ćwiczenie mówienia, rozumienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego i w kontekstach akademickich (zawodowych).

Lektorat zakłada także kształcenie kompetencji interkulturowej,

systematyzowanie wiedzy oraz motywowanie do samodzielnej pracy.

Pełny opis:

Język niemiecki 3 / 4

Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny

Kierunek: Filozofia i Etyka

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-2JNI3 0500-FS1-2JNI4

MK_1 Przedmiot kształcenia ogólnego

II rok/ III i IV semestr studiów

Liczba godzin: 30 w semestrze

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

2 pkt ECTS w semestrze

Ogólny nakład pracy studenta: 125 godzin w roku, w tym udział w ćwiczeniach: 60 godzin; przygotowanie do zajęć: 40 godzin; przygotowanie do egzaminu/ prac kontrolnych i projektu oraz uczestniczenie w konsultacjach: 25 godzin

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 h/ semestr = 1,2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 60 h = 4 pkt ECTS

Literatura:

Koithan Ute, Hellen Schmitz, Aspekte neu, Mittelstuffe Deutsch, Kursbuch, Klett Langenscheidt, Monachium, 2015

Koithan Ute, Hellen Schmitz, Aspekte neu, Mittelstuffe Deutsch,Arbeitsbuch, Klett Langenscheidt, Monachium, 2015

Koithan Ute, Hellen Schmitz, Aspekte neu, Mittelstuffe Deutsch,Intensivtrainer, Klett Langenscheidt, Monachium, 2015

Efekty uczenia się:

K_W24: Zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym, a także etymologię podstawowych terminów filozoficznych.

K_U14: Zna język obcy (wraz z podstawową terminologią filozoficzną) przynajmniej na poziomie B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

K_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zalicza się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz wyników prac cząstkowych, pisemnych, ustnych i projektowych po uzyskaniu min. 50% poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Koithan Ute, Hellen Schmitz, Aspekte neu, Mittelstuffe Deutsch, Kursbuch, Klett Langenscheidt, Monachium, 2015

Koithan Ute, Hellen Schmitz, Aspekte neu, Mittelstuffe Deutsch,Arbeitsbuch, Klett Langenscheidt, Monachium, 2015

Koithan Ute, Hellen Schmitz, Aspekte neu, Mittelstuffe Deutsch,Intensivtrainer, Klett Langenscheidt, Monachium, 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.