Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki religijno-moralne w kulturze wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-2PRMW Kod Erasmus / ISCED: 08.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki religijno-moralne w kulturze wschodniej
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wprowadzenie podstawowych informacji dotyczących praktyk religijno moralnych w kulturach wschodnich: islamskich, indyjskich, tybetańskich, chińskich, japońskich, koreańskich, wietnamskich, tajskich, indonezyjskich, australijskich oraz z Nowej Gwinei

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

Święty taniec

Ceremonie oczyszczające

Ceremonie lecznicze

Śmierć i odrodzenie

Kulty natury i związane z płodnością

Krwawe sacrum Homo Necans czyli oczyszczenie przez zabijanie

Pielgrzymka

Ceremonie noworoczne

Joga, medytacja i kontemplacja

Wyzwolenie przez zmysły

Sztuki walki

Praktyki duchowe ekscentryków i szaleńców

Poza moralnością i religią

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dyscyplina nauki: Studia humanistyczne

Rok studiów /semestr II, pierwszy

Wymagania wstępne (sekwencyjny system zajęć i egzaminów) –

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 (wykład)

punkty ECTS: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela o charakterze praktycznym: 30

Literatura:

Churchland P.S., Moralność mózgu: co neuronauka mówi o moralności, Copernicus Center Press, Kraków 2013

Glasenapp H. von, Religie niechrześcijańskie, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1966

Kosior K., Etyka buddyjska a indyjska etyka religijna, ,,Przegląd Religioznawczy'', 2003, nr 4, 89-95

McGreal I.P. (opr.), Wielcy myśliciele Wschodu, Wydawnictwo al fine, Warszawa 1997

Nakamura H., Systemy myślenia ludów Wschodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

Needham J., Wielkie miareczkowanie: Nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie, PIW, Warszawa 1984

Nisbett R.E., Geografia myślenia, Smak Słowa, Sopot 2009

Ringgren H., Ström A.V., Religie w przeszłości i w dobie współczesnej, KAW, Warszawa 1990

Ritual purification, https://en.wikipedia.org/wiki/Ritual_purification

Ruthven M., Islam, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

Schuhmacher S., Werner G. (red.), Encyklopedia mądrości Wschodu: Buddyzm, Hinduizm, Taoizm, Zen, Warszawski Dom Wydawniczy, Warszawa 1997

Sieradzan J. (red.), Buddyjska wizja śmierci i umierania, Wydawnictwo T.T., Kraków 1997

Sieradzan J. (red.), Inicjacje: Społeczne znaczenie sytuacji liminalnych w rytach przejścia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006

Sieradzan J., Szaleństwo w religiach świata: Szamanizm, religia starogrecka, judaizm, chrześcijaństwo, hinduizm, buddyzm, islam, Inter Esse, Wydawnictwo Wanda, Kraków 2005

Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 2000

Skawiński P., Gdy nie nadejdzie jutro, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2011

Thomas L.V., Trup: Od biologii do antropologii, Wydawnictwo Ethos, Warszawa 2001

Tokarska-Bakir J., Wyzwolenie przez zmysły: Tybetańskie koncepcje soteriologiczne, Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1997

Efekty uczenia się:

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranych dyscyplin filozoficznych H1A_W04

ma podstawową wiedzę na temat związków filozofii ze sztuką i religią, a także na temat roli filozofii we życiu społecznym H1A_W10

umie samodzielnie zdobywać wiedzę filozoficzną kierując się wskazówkami opiekuna naukowego H1A_U03

posiada umiejętność poprawnej pod względem logicznym oraz rzetelnej merytorycznie argumentacji z wykorzystaniem poglądów innych autorów H1A_U06

rozumie główne problemy etyczne i antropologiczne obecne w tradycji filozoficznej oraz we współczesnych sporach światopoglądowych H1A_W04

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, udział w dyskusji.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Sieradzan
Prowadzący grup: Jacek Sieradzan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

Święty taniec

Ceremonie oczyszczające

Ceremonie lecznicze

Śmierć i odrodzenie

Kulty natury i związane z płodnością

Krwawe sacrum Homo Necans czyli oczyszczenie przez zabijanie

Pielgrzymka

Ceremonie noworoczne

Joga, medytacja i kontemplacja

Wyzwolenie przez zmysły

Sztuki walki

Praktyki duchowe ekscentryków i szaleńców

Poza moralnością i religią

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dyscyplina nauki: Studia humanistyczne

Rok studiów /semestr II, pierwszy

Wymagania wstępne (sekwencyjny system zajęć i egzaminów) –

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 (wykład)

punkty ECTS: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela o charakterze praktycznym: 30

Literatura:

Churchland P.S., Moralność mózgu: co neuronauka mówi o moralności, Copernicus Center Press, Kraków 2013

Glasenapp H. von, Religie niechrześcijańskie, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1966

Kosior K., Etyka buddyjska a indyjska etyka religijna, ,,Przegląd Religioznawczy'', 2003, nr 4, 89-95

McGreal I.P. (opr.), Wielcy myśliciele Wschodu, Wydawnictwo al fine, Warszawa 1997

Nakamura H., Systemy myślenia ludów Wschodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

Needham J., Wielkie miareczkowanie: Nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie, PIW, Warszawa 1984

Nisbett R.E., Geografia myślenia, Smak Słowa, Sopot 2009

Ringgren H., Ström A.V., Religie w przeszłości i w dobie współczesnej, KAW, Warszawa 1990

Ritual purification, https://en.wikipedia.org/wiki/Ritual_purification

Ruthven M., Islam, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

Schuhmacher S., Werner G. (red.), Encyklopedia mądrości Wschodu: Buddyzm, Hinduizm, Taoizm, Zen, Warszawski Dom Wydawniczy, Warszawa 1997

Sieradzan J. (red.), Buddyjska wizja śmierci i umierania, Wydawnictwo T.T., Kraków 1997

Sieradzan J. (red.), Inicjacje: Społeczne znaczenie sytuacji liminalnych w rytach przejścia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006

Sieradzan J., Szaleństwo w religiach świata: Szamanizm, religia starogrecka, judaizm, chrześcijaństwo, hinduizm, buddyzm, islam, Inter Esse, Wydawnictwo Wanda, Kraków 2005

Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 2000

Skawiński P., Gdy nie nadejdzie jutro, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2011

Thomas L.V., Trup: Od biologii do antropologii, Wydawnictwo Ethos, Warszawa 2001

Tokarska-Bakir J., Wyzwolenie przez zmysły: Tybetańskie koncepcje soteriologiczne, Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1997

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.