Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Semantyka (fakultet systemowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-3SEM Kod Erasmus / ISCED: 08.153 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Semantyka (fakultet systemowy)
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii-przedmioty fakultatywne
Strona przedmiotu: http://www.glli.uni.opole.pl/publications/LT_2010_05_pl.pdf
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- Logika, semiotyka.

- Teoria nazw (desygnat, denotacja).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

- Zdania analityczne i zdania syntetycznych z punktu widzenia semantyki językoznawczej i logiki.

- Wybrane elementy wiedzy o strukturze semantycznej języka naturalnego i umiejętność praktycznego jej wykorzystania.

- Różnica pojęć "sens" i "znaczenie".

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filozofia, lingwistyka.

Rok studiów/semestr: 3/5.

Wymagania wstępne: logika, semiotyka.

Liczba godzin: 30 konwersatorium (16 godzin praca grupowa, 14 godzin opracowanie wybranej literatury).

Metody dydaktyczne: warsztaty grupowe, projekty.

Punkty ECTS: 5.

Wskaźniki ilościowe: konwersatorium = 30 godzin, przygotowanie do warsztatów = 25 godzin, udział w konsultacjach = 15 godzin.

Literatura:

J. Lyons, Semantyka, t. 1, Warszawa 1980.

Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, Biblioteka myśli semiotycznej, red.M.Omyła, Warszawa 1991.

Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. J. Bartmiński, Lublin 2003.

Efekty kształcenia:

K_W09 ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstu filozoficznego H1A_W07

K_U12 potrafi stosować podstawowe narzędzia logiczne i semiotyczne do analizy tekstów filozoficznych H1A_U05

K_K07 jest krytyczny i otwarty na nowe idee, gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów H1A_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia praktyczne - referowanie prac. Maksymalnie 3 nieobecności, odrabiane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Matuszewski
Prowadzący grup: Roman Matuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.