Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edytorstwo historyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-3EDH Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Edytorstwo historyczne
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie metod ustalania i udostępniania przekazów historycznych, przede wszystkim źródeł pisanych.

Skrócony opis:

Studenci podczas zajęć zapoznają się w podstawowymi zasadami edycji pisanych źródeł historycznych, a więc przede wszystkim instrukcji wydawniczych odpowiednich do źródeł z poszczególnych epok. Zajęcia teoretyczne będą uzupełnione ćwiczeniami polegającymi na próbach edycji różnych gatunków tekstów pochodzących z różnych okresów.

Literatura:

Instrukcje wydawnicze:

1. A.Wolff, Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze” 1 (1957), s. 155-184;

2. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX w., red. Kazimierz Lepszy, Wrocław 1953

3. I. Ihnatowicz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX w., Studia Źródłoznawcze" 7, 1962, s.99-124.

4. Materiały do instrukcji wydawniczej dla źródeł do dziejów najnowszych Polski, oprac. S. Kalabiński, F. Tych, Warszawa 1958.

Literatura:

J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014

J. Matuszewski, Nowe wydawnictwo źródłowe do dziejów Wielkopolski. Uwagi w związku z tomem VI Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolski, „Czasopismo Prawno-Historyczne”37 (1985), z.2, s. 327-337.

A. Gąsiorowski, O metodzie wydawania średniowiecznych dokumentów, „„Czasopismo Prawno-Historyczne”38 (1985), z. 1, s. 199-206.

Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI – XVIII w.), red. A. Perłakowski, Kraków 2011

Efekty uczenia się:

KP7_WG2, KP7_WG5, KP7_WG10, , KP7_UW2, KP7_UW4, KP7_KO2, KP7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Elementy wykładu, dyskusja, praca pod kierunkiem z tekstem źródła rękopiśmiennego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Guzowski, Marzena Liedke, Jan Snopko
Prowadzący grup: Piotr Guzowski, Marzena Liedke, Jan Snopko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.