Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-1PWI Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami prawa własności intelektualnej, w tym zasadami i procedurą rejestracji dóbr własności przemysłowej (krajową, europejską i międzynarodową).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01 - ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk;

K_W14 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

S1A_W01

S1A_W10

Umiejętności:

K_U05 -posiada umiejętność krytycznej oceny treści zawartych w źródłach informacji;

K_U07 - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów praktycznych

S1A_U02

S1A_U07

S1A_U06

S1A_U07

Kompetencje społeczne:

K_K01- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

S1A_K01

S1A_K03

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Alkowski
Prowadzący grup: Przemysław Alkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.