Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki wywierania wpływu (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-2TWW Kod Erasmus / ISCED: 14.952 / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Techniki wywierania wpływu (fakultet)
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy związanej z funkcjonowaniem mechanizmów socjotechnicznych. Przekazanie studentom umiejętności rozpoznawania zjawisk manipulacyjnych w życiu codziennym jak i etycznego posługiwania się wybranymi technikami wpływu. Zajęcia mają za zadanie przybliżyć podstawowe społeczne i psychologiczne mechanizmy perswazji stosowane w kontaktach interpersonalnych i mediach.

Pełny opis:

Pierwsza część zajęć zostanie poświęcona technikom budowania własnego wizerunku na przykładzie wystąpień publicznych. W dalszej części skupimy się na elementach stricte socjotechnicznych. Pojawią się : Reguły wpływu Cialdiniego. Techniki sekwencyjne. Manipulacje emocjami. Techniki odwołujące do mechanizmów egotystycznych i autoprezentacyjnych. Samoocena. Pojawią się również przykłady zastosowania technik manipulacyjnych. Elementy socjotechniki w przesłuchaniach policyjnych. Manipulacje w mediach. Manipulacje w fotografii. Sekty, Przeciwstawianie się manipulacjom.

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz Wykład

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

30 godz – obecność na zajęciach

35 godz – przygotowanie do zajęć

12 godz – przygotowanie prezentacji

4 godz - konsultacje

razem 81 godz

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: Liczba godzin 34, Punkty ECTS1,26

2. O charakterze praktycznym: Liczba godzin - 47, Punkty ECTS 1,74

Literatura:

D. Doliński, Techniki wpływu społecznego, Warszawa 2008.

T. Witkowski, Psychomanipulacje, Warszawa 2001

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, wyd dowolne.

Macknik S. L., Martinez-Conde S., Blakeslee S., Brudne gierki Twojego umysłu, Gliwice 2010.

Tokarz M., Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk, 2006

M. Kochan. Pojedynek na słowa, Kraków 2005.

K. Hogan, Psychologia perswazji, Warszawa 2001

W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny, Gdańsk 2006

W. G. Stephan, C. W. Sthepan, Wywieranie wpływu przez grupy, Gdańsk 2003.

Efekty uczenia się:

S1_W01 Zna i rozumie podstawowe pojęcia socjotechniczne i problemy związane z kwestiami manipulacyjnymi

S1_U13 Potrafi identyfikować, analizować elementy wywierania wpływu w życiu społecznym, tak wobec jednostek jak i grupy oraz zna sposoby ich przeciwdziałania

S1_K03. Potrafi pracować w grupie, umie przyjmować rolę prowadzącego i oceniającego wystąpienie

S1_K01 Jest zdeterminowany w kierunku potrzeby udoskonalania swoich umiejętności społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich nieobecności. Na zajęciach można nie być tylko raz, każda kolejna musi być zaliczona podczas konsultacji nie później niż 2 tygodnie od nieobecności. Ponadto na forum grupy należy przedstawić wystąpienie związane tematycznie z problematyką zajęć. Po wystąpieniu należy zostawić prowadzącemu jego konspekt . Na ocenę składa się również przygotowanie uczestnictwo w zajęciach praktycznych, które będzie oceniane na bieżąco. Zajęcia kończą się zaliczeniem pisemnym.

Na ocenę składają się:

60% zaliczenie pisemne

20% ćwiczenia praktyczne

20% prezentacja

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wądołowski
Prowadzący grup: Wojciech Wądołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.