Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioetyka i neuroetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-3EPI Kod Erasmus / ISCED: 14.953 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioetyka i neuroetyka
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza z zakresu filozofii, etyki i neurokognitywistyki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie do wybranych zagadnień współczesnej bioetyki, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych badań dotyczących relacji między aktywnością mózgu a postawami i zachowaniami moralnymi ludzi (zaliczanych obecnie do tzw. neuroetyki).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obligatoryjny

Dziedzina i dyscyplina nauki: filozofia

Rok studiów/semestr: rok III, semestr VI

Wymagania wstępne: propedeutyka filozofii, warsztaty neurokognitywistyczne, filozofia umysłu

Liczba godzin: wykład - 15h, ćwiczenia - 15h

Metody dydaktyczne: wykład w formie prezentacji multimedialnej, dyskusja, prezentacje, analiza lektur

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: a) Przygotowanie do zaliczenia wykładu – 10 godzin, b) Przygotowanie referatu (prezentacji) – 10 godzin, c) Przygotowanie eseju – 10 godzin, d) Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń – 15 godzin. Razem: 75 godzin

Wskaźniki ilościowe: a) zajęcia z udziałem prowadzącego - 30h, 1 ECTS, b) zajęcia praktyczne - 50h, 2 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa

D. Buss, Morderca za ścianą. Zabójcze skłonności ludzkiego umysłu, przeł. A. Nowak, GWP, 2014.

P. Churchland, Moralność mózgu, Kraków: Copernicus Center Press, 2013.

W. Casebeer, P. Churchland, Neuronalne mechanizmy poznania moralnego: wieloaspektowe podejście do oceny moralnej i podejmowania decyzji moralnych (w:) A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu: ujęcia kognitywistyczne, t. 2, Warszawa: WN PWN, 2009.

B. Gert, Ch. Culver, K. Clouser, Bioetyka, Gdańsk, 2009.

M.J. Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w w czasach inżynierii genetycznej, Warszawa: Kurhaus, 2014.

Literatura uzupełniająca

Bioethics: Principles, Issues, and Casesm, pod red. L, Vaugh, OUP 2019.

J. Heidt, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka? Sopot: Smak Słowa, 2014.

B. Mepham, Bioetyka, PWN, 2008.

Oxford Handbook of Neuroethics, pod red. J. Illes, B. Sahakian, Oxford University Press, 2011.

Efekty uczenia się:

E1. Ma wiedzę na temat głównych problemów bio(neuro)etyki.

E2. Zna dylematy etyczne implikowane przez rozwój nauk o życiu i neuronauk.

E3. Posiada umiejętność dostrzegania i analizy problemów etycznych w kontekście zastosowań nowych technologii i narzędzi badawczych.

E4. Potrafi przygotować prezentację oraz napisać esej na temat wybranego problemu z zakresu bio(neuro)etyki.

E5. Jest krytyczny, otwarty na nowe idee, zdolny do korekty własnych przekonań w świetle dostępnych danych i argumentów.

E6. Cechuje go naukowa rzetelność, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacji sporu naukowego, filozoficznego i światopoglądowego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład (zaliczenie na ocenę). Sprawdzian pisemny.

Ćwiczenia (zaliczenie na ocenę) – studenci analizują i dyskutują współczesne teksty z zakresu różnych działów bio- i neuroetyki; na zajęcia przygotowują lektury, wystąpienia ustne i w formie prezentacji, piszą prace zaliczeniowe. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest aktywność na zajęciach oraz oceny uzyskane za prezentację, esej lub sprawdzian pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Chwal, Robert Poczobut
Prowadzący grup: Józef Chwal, Robert Poczobut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.