Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 2 i przygotowanie do egzaminu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-3SLI2 Kod Erasmus / ISCED: 14.653 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 2 i przygotowanie do egzaminu
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (lista przedmiotów):

Seminarium licencjackie 1 0500-MS1-3SLI1

Założenia (opisowo):

Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej.

Skrócony opis:

Podczas seminarium omawiane są poszczególne części pracy, konstruowany plan pracy, omawiana literatura przedmiotu. zajęcia mają charakter warsztatowych, omawiana metodologia powstawania pracy lic.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MODUŁ MSM1_13 Przedmioty dyplomowe

Rok studiów/semestr:III rok/semestr VI

Liczba godzin i forma zajęć dydaktycznych: 30 godz., Seminarium

Metody dydaktyczne: zajęcia mają charakter warsztatowych, dyskusja

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 30 godz.

studiowanie literatury i przygotowanie do dyskusji w trakcie zajęć - 30 godz.

Przygotowanie pisemnej pracy - 150 godz.

udział w konsultacjach - 30 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin: 60, pkt. ECTS: 2), o charakterze praktycznym (liczba godzin: 180, pkt. ECTS: 6).

Literatura:

1) Instrukcja edytorsko-bibliograficzna IHiNP UwB

2) Standardy pracy licencjackiej na kierunku stosunki

międzynarodowe IHiNP UwB

3) Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską (różne wydania).

4) Zenderowski R., Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej (różne wydania).

Efekty uczenia się:

- K_W01 - zna podstawowe terminy, przedmiot badań, metody badawcze wykorzystywane w dyscyplinach naukowych analizujących stosunki międzynarodowe

- K_U01- potrafi właściwie interpretować krajowe oraz międzynarodowe wydarzenia polityczne

- K_U04 - potrafi doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych

- K_U07 - potrafi poprawnie formułować oceny, komentarze bieżących wydarzeń z zakresu polityki na płaszczyźnie międzynarodowej

- K_U08 - potrafi ustosunkować się do propozycji rozwiązań aktualnych problemów międzynarodowych

- K_U15 - potrafi przygotować pracę dyplomową z zakresu stosunków międzynarodowych przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych

- K_U18 - potrafi przygotować i wygłosić wypowiedź publiczną systematyczna obserwacja przez prowadzącego

- K_U20 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

- K_U21 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi aspektami stosunków międzynarodowymi

- K_U22- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku polskim oraz obcych, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów innych autorów w obszarze relacji międzynarodowych

- K_K01 - ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej oraz odnoszących się do niej publikacji

- K_K05 - potrafi zaplanować proces uczenia się

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru VI jest akceptacja przez promotora całości pracy dyplomowej i złożenia jej przez studenta w Dziekanacie Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Boćkowski, Krzysztof Buchowski, Piotr Chomik, Małgorzata Dajnowicz, Zofia Karczewska, Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz, Artur Pasko, Joanna Sadowska, Oksana Voytyuk, Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Prowadzący grup: Daniel Boćkowski, Krzysztof Buchowski, Piotr Chomik, Małgorzata Dajnowicz, Kamil Goryń, Zofia Karczewska, Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz, Halina Parafianowicz, Artur Pasko, Joanna Sadowska, Oksana Voytyuk, Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.