Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka angielskiego 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SW1-2JAN4 Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka angielskiego 4
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia wschodnie - przedmioty lektoratowe
Studia Wschodnie II rok I stopnia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie w studentach umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie językowym A2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w sytuacjach życia codziennego oraz korzystania z anglojęzycznej literatury specjalistycznej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat języka angielskiego - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Stacjonarne

Moduł 1: przedmioty podstawowe; przedmiot obowiązkowy

Przedmiot kształcenia ogólnego

I i II rok – I, II, III i IV semestr

Punkty ECTS:

8 punktów - 2 za semestr

Bilans nakładu pracy studenta:

120 godz. – udział w zajęciach

120 godz. – przygotowanie do zajęć, prezentacji, zaliczeń, egzaminu

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

120h, 4 p. ECTS

- o charakterze praktycznym

120h, 4 p. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

* English File Elementary, C.Oxenden, C.Latham-Koenig (OUP, 2012)

Literatura uzupełniająca:

* English Grammar in Use 3rd Edition, R.Murphy (Cambridge UP, 2004)

* English Vocabulary in Use, M.McCarthy, F.O’Dell (Cambridge UP, 1994)

Literatura uzupełniająca (materiał specjalistyczny):

* English Vocabulary in Use, S. Redman (CUP, 2006)

* Dzieje kultury brytyjskiej, W. Lipoński (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003)

* Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, M. Gołębiowski (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003)

* American Life and Institutions, D.K. Stevenson (Bureau of Educational and Cultural Affairs, 1997)

* An Illustrated History of Britain

* An Ilustarted History of the USA

Efekty uczenia się:

Student:

1_U potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą problematyki wschodniej w języku polskim oraz w dwóch językach obcych (zachodnio- i wschodnioeuropejskim)

1_K swobodnie funkcjonuje w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

2_K jest przygotowany do pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań w: (1) administracji krajowej i samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) przedsiębiorstwach polskich działających na rynkach krajów postradzieckich, (4) środkach masowego przekazu oraz (5) podmiotach zajmujących się turystyką

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: aktywizujące i uczestniczące

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych (60%), wypowiedzi pisemnych i ustnych – indywidualnych i w grupach - dotyczących materiału specjalistycznego oraz ogólnego.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Waluk
Prowadzący grup: Joanna Waluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Waluk
Prowadzący grup: Joanna Waluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.