Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka ubezpieczeniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-3MU Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka ubezpieczeniowa
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka finansowa 0600-ES1-2MF
Rachunek prawdopodobieństwa 0600-ES1-2RPR

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z pojęciami i metodami z zakresu ubezpieczeń na życie oraz rent życiowych

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 3, semestr: 5

Prerekwizyty: Matematyka finansowa, Rachunek prawdopodobieństwa

wykład 15 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, rozwiązywanie zadań domowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 20h = 20h

prace domowe 10h = 10h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

przygotowanie do kolokwiów 10h = 10h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 10h + 3h = 13h

zapoznanie z literaturą 10h = 10h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 50 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 70 godzin, 2,5 ECTS

Literatura:

1. B. Błaszczyszyn, T. Rolski, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004

2. M. Skałba, Ubezpieczenia na życie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999

3. N.L. Bowers, H.U. Gerber, J.C. Hickman, D. Jones, C. Nesbitt, Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Illinois, 1997

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna podstawowe pojęcia i metody z zakresu ubezpieczeń i rent życiowych.K_IE1A_W12

Umie wyznaczać parametry ubezpieczeń i rent życiowych.K_IE1A_U24

Potrafi samodzielnie wyszukiwać informację w literaturze również w języku obcym.K_IE1A_U27

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.K_IE1A_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Ostaszewska
Prowadzący grup: Urszula Ostaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.