Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-3PD Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności samodzielnego przygotowania pracy dyplomowej

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina: nauki ekonomiczne/matematyczne, dyscyplina: ekonomia/informatyka

Rok studiów: 6, semestr: 3

Prerekwizyty: brak

seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w seminariach 15x2h = 30h

udział w konsultacjach 30h = 30h

realizacja zadań postawionych w pracy dyplomowej 60h = 60h

praca z literaturą 70h = 70h

przeszukiwanie baz danych 30h = 30h

przygotowanie do konsultacji 15h = 15h

edycja i redakcja pracy dyplomowej 50h = 50h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 60 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 240 godzin, 8 ECTS

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Potrafi samodzielnie przygotować i zredagować pracę dyplomową.K_IE1A_U28

Ma pogłębioną wiedzę z wybranego działu informatyki, ekonometrii lub zastosowań matematyki.K_IE1A_W04, K_IE1A_W05, K_IE1A_W12, K_IE1A_W13

Potrafi samodzielnie pozyskiwać i integrować informacje z różnych źródeł, w tym literatury i baz danych.K_IE1A_U27

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki, Elżbieta Majewska, Urszula Ostaszewska, Karol Pąk, Łukasz Szeremeta, Dominik Tomaszuk
Prowadzący grup: Tomasz Czyżycki, Elżbieta Majewska, Urszula Ostaszewska, Karol Pąk, Łukasz Szeremeta, Dominik Tomaszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki, Tomasz Goliński, Jarosław Kotowicz, Elżbieta Majewska, Urszula Ostaszewska, Marek Parfieniuk, Wiesław Półjanowicz, Ewa Schmeidel, Dominik Tomaszuk, Małgorzata Zdanowicz, Mariusz Żynel
Prowadzący grup: Tomasz Czyżycki, Tomasz Goliński, Jarosław Kotowicz, Elżbieta Majewska, Urszula Ostaszewska, Marek Parfieniuk, Wiesław Półjanowicz, Ewa Schmeidel, Dominik Tomaszuk, Mariusz Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.