Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele ekonometryczne w mikroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-FS1-3MEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modele ekonometryczne w mikroekonomii
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna I 0600-MS1-1AM1
Analiza matematyczna II 0600-FS1-1AM2

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mikroekonomicznymi związanymi teorią popytu, procesem produkcji i jego kosztami oraz modelami ekonometrycznymi wykorzystywanymi do opisu i analizy tych zagadnień.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 3, semestr: 5

Prerekwizyty: Analiza matematyczna I, Analiza matematyczna II

wykład 30 godz. ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad projektem, praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x1h = 15h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

przygotowanie projektu 15h = 15h

praca z literaturą i przygotowanie do kartkówek 15h = 15h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 50 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30 godzin, 1 ECTS

Literatura:

Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W.: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2003.

Jajuga K. (i in.): Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.

Koop G.: Wprowadzenie do ekonometrii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2011.

Strahl D. (i in.): Modelowanie ekonometryczne z Excelem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.

Tokarski T.: Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Zna wybrane zależności mikroekonomiczne.

Potrafi wyznaczyć i zinterpretować podstawowe charakterystyki ekonometrycznych modeli wybranych zależności mikroekonomicznych.

Potrafi współpracować w grupie nad rozwiązaniem problemów praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Majewska
Prowadzący grup: Elżbieta Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.