Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-FS1-3PD Kod Erasmus / ISCED: 11.103 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy: 3L stac. I st. studia matematyki finansowej- przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 6, semestr: 3

Prerekwizyty: brak

seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w seminariach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 15x2h = 30h

realizacja zadań postawionych w pracy dyplomowej 15x6h = 90h

prace edycyjne przy szykowaniu pracy dyplomowej 30h = 30h

kwerendy biblioteczne 4x2h = 8h

poszukiwanie i opracowywanie danych źródłowych 30h = 30h

opracowanie koncepcji i redakcja pracy dyplomowej 20h = 20h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 60 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 232 godzin, 8 ECTS

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Potrafi samodzielnie napisać pracę dyplomową.K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_K01, K_K02, K_U01, K_U36, K_K04, K_K07, K_U40

Samodzielnie zdobył i pogłębił wiedzę z wybranego działu matematyki.K_W05, K_W04, K_W03, K_K01, K_K03, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dobrogowska, Jarosław Kotowicz, Urszula Ostaszewska, Krzysztof Petelczyc, Karol Pryszczepko, Agnieszka Stocka, Marzena Szajewska, Krzysztof Zajkowski
Prowadzący grup: Alina Dobrogowska, Jarosław Kotowicz, Urszula Ostaszewska, Krzysztof Petelczyc, Karol Pryszczepko, Agnieszka Stocka, Marzena Szajewska, Krzysztof Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dobrogowska, Małgorzata Hryniewicka, Justyna Makowska, Krzysztof Petelczyc, Karol Pryszczepko, Agnieszka Stocka, Mateusz Woronowicz
Prowadzący grup: Alina Dobrogowska, Małgorzata Hryniewicka, Justyna Makowska, Krzysztof Petelczyc, Karol Pryszczepko, Agnieszka Stocka, Mateusz Woronowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.